Logo bloemenkrant.nl
Foto: walter landesbergen

Locatie Eelde, een interview met Thomas Bugel

Een toekomstvast veil- en logistiekcentrum met regiofunctie.

‘De toekomst begint in Eelde’, luidde de kop boven het ronkende persbericht wat Royal FloraHolland 15 september 2020 de wereld in stuurde. ‘Nieuwe diensten, nieuwe kansen op dé toekomstgerichte RFH-locatie waar je zowel fysiek als digitaal al je handel regelt’.

We zijn inmiddels ruim een jaar verder. De Bloemenkrant bezocht Eelde om te zien hoe het met die toekomst staat en om nu ook fysiek kennis te maken met de verse locatiemanager Thomas Bugel, die per 1 augustus 2020 werd benoemd.

Door Walter Landesbergen

Bugel toont niet alleen ontspannen, hij is het ook. Bovendien klinkt hij realistisch –‘Eelde is niet te vergelijken met de exportlocaties in het westen’- en transparant als hij uitweidt over de hobbels op de weg bij de overgang naar de nieuwe werkprocessen.
En de locatiemanager heeft oog voor zijn kopers, zonder wie geen marktplaats bestaansrecht heeft. Met vuur spreekt hij over zijn voornemen om van Eelde een aantrekkelijk clubhuis te maken, met een sfeervolle catering en inspiratievolle showrooms. Het klant-in-is-koning principe, ‘want in een veillocatie horen ook mensen’.

Aantallen drukken
Maar eerst even de primeur. De Bloemenkrant was 18 november in Eelde en getuige van het aantallen drukken dat juist die dag -schijnbaar probleemloos- in praktijk werd gebracht.

Bugel: “Als je bedenkt dat zes weken geleden nog bijna alle klanten via spraak hun koopintentie aangaven, is het fantastisch om te zien hoe alle kopers de stap hebben gemaakt naar aantallen drukken. Daaruit blijkt dat de bereidheid tot veranderen groot is. Voorafgaand hebben we een actieve campagne gevoerd via social media. Daarnaast hebben we alle kopers individueel begeleid middels instructies of waar nodig een training.
Vandaag hebben de veilingmeesters het veilen enigszins getemporiseerd en aangegeven dat als een koper een foutje maakt, hij of zij de klok even mag vasthouden. Het is nog altijd mogelijk dat via voice aan de veilingmeester kenbaar te maken. Ik wil graag een compliment geven aan de kopers hoe goed ze het hebben opgepakt. Vooraf waren er wel gemengde gevoelens over aantallen drukken bij het koperspubliek, maar inmiddels zijn er veel kopers die het juist prettig vinden. De veilingmeesters zien het als een verbetering. Het is rustiger en er is geen sprake meer van miscommunicatie over de aantallen. Wel vinden ze het wat “saaier”.

Bloemenkrant: Hoe is Eelde door de coronacrisis gekomen?

Bugel: “Als je kijkt naar de eerste fase van corona is die voor Eelde verrassend goed verlopen. Wij hadden nauwelijks last van het wegvallen van de vraag, want in Nederland bleef die op peil en vanuit hier wordt nauwelijks geëxporteerd. We opereren hier natuurlijk ook op een veel kleinere schaal dan de exportlocaties. Wel hebben begin dit jaar last gehad van de lockdown in Niedersachsen, en ook Nederlandse Tuincentra moesten dicht. Dit is uiteraard vooral heel vervelend voor onze klanten.
Ik spreek de kopers in Eelde heel frequent. Dat heeft echt geholpen in de maanden na de start van orderpicken. De overgang naar orderpicken bleek best groot te zijn voor onze mensen op de vloer. Vaak haalden we de beloofde eindtijden niet en dat vraagt dan best wel om wat diplomatie om de plooien glad te strijken richting de kopers. Dat gaat natuurlijk beter als je een goede persoonlijke relatie hebt en weet wat je aan elkaar hebt. Inmiddels hebben we de boel op orde en loopt het orderpicken als een trein. Het resultaat is vrolijke gezichten en tevreden klanten. Daar doe je het ook voor.”

Wat is de ambitie van Royal FloraHolland met de locatie Eelde?

Bugel: “Eelde heeft een lange historie en neemt een belangrijke positie in als marktplaats in het Noorden van Nederland. We zijn geen exportlocatie zoals Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg, maar we bedienen naast Noord-Nederland ook het Noordwesten van Duitsland.
Je moet Eelde zien als een unieke, opzichzelfstaande locatie met een heel specifieke groep klanten die voornamelijk bestaat uit bloemisten en tuincentra. De proposities die we in Eelde ontwikkelen richten zich dan ook specifiek op die groep. De directie van RFH wil dat Eelde een toekomstvast veil- en logistiek centrum wordt met een regionale functie.

ambitie om te groeien

Ook is er nadrukkelijk de ambitie om te groeien. En die ruimte is er ook. Eelde is bovendien een testlocatie voor belangrijke bouwstenen van de strategie van Royal FloraHolland. Hier doen we heel bruikbare ervaring op met orderpicken en straks de nieuwe digitale klok. Dat is heel nuttige input voor de pilots die draaien op de exportlocaties.”

Van hoever kwam Eelde?

Bugel: “Eelde was, kort gezegd, een vreemde eend in de bijt van Royal FloraHolland. Niet alleen wat betreft schaal, maar ook hadden we te maken met verouderde systemen en waren we niet aangesloten op de concern systemen. Omdat de systemen en processen verouderd waren, was het bijvoorbeeld niet mogelijk om nieuwe diensten te ontwikkelen passend bij de standaarden van vandaag de dag.
We beschikten in Eelde niet over een aantal functionaliteiten die op de andere locaties wel beschikbaar waren. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het meegeven van minimumprijzen door kwekers of aan klokvoorverkoop. We hadden hier nog het oude veilingmodel van bloemen en planten voor de klok en logistiek in de vorm van verdeling. Dat heeft al die jaren uitstekend gefunctioneerd, maar beperkt tegelijk natuurlijk de mogelijkheden van vernieuwing.”

Wat waren de belangrijkste veranderingen?

Bugel: “Het MT heeft besloten om Eelde aan te sluiten op de concernsystemen van Royal FloraHolland voor logistiek, veilen en finance. Dan heb je het niet alleen over de systematiek, maar vooral ook over IT. Hiermee hebben we een reeks aan vernieuwingen kunnen doorvoeren op onze locatie.”

Orderpicken
“Het logistieke proces vindt sinds september vorig jaar plaats door middel van orderpicken. Hiermee kunnen we verschillende nieuwe diensten implementeren. Denk bijvoorbeeld aan klokvoorverkoop waarbij we de producten aan onze kopers al naar gelang hun wensen kunnen afleveren. In de pilotfase doen we dat in ieder geval nog kosteloos.

overstap orderpicken is einde van fysiek veilen

De overstap naar orderpicken betekende wel dat we afscheid moesten nemen van het fysieke veilen. Daarom zijn ook wij volledig overgestapt op Kopen op Afstand (KOA). Daarnaast hebben we samen met kopers gezocht naar een werkbaar alternatief voor het tonen van de producten in de afmijnzaal en hebben zo met elkaar de fotostraat ontwikkeld.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit ambitieuze project niet mogelijk was geweest zonder de inzet en constructieve houding van onze klanten. Met elkaar in gesprek blijven, daar draait het om. Daardoor weet ik dat veel kopers blij zijn met de mogelijkheid te kunnen kopen op afstand.
Maar ik hoor van anderen dat ze terugverlangen naar het oude, vertrouwde fysieke veilen. We onderzoeken daarom met hen hoe we de beleving van onze locatie kunnen verbeteren. Met elkaar kijken we bijvoorbeeld hoe we de fotostraat nog beter kunnen maken en op welke wijze we inspiratieruimtes zouden kunnen inrichten.”


Hoe staan jullie er nu voor?

Bugel: “Het implementeren van nieuwe IT-systemen en processen en het uitrollen van nieuwe diensten gaat niet zonder slag of stoot. Het vraagt om gewenning en dat kost tijd. Wanneer je iets volledig nieuws ontwikkelt, heb je tijd nodig om stap-voor-stap te verbeteren, bij te schaven en te optimaliseren. Het vertrouwde verdelingsproces heeft ook jaren nodig gehad om zijn optimale vorm te krijgen.
In het eerste jaar van de implementatie van orderpicken werden we dan ook geplaagd door tal van kinderziektes. Inmiddels hebben we de zaken goed onder controle. We zien dat de mensen op de vloer inmiddels uit de voeten kunnen met de nieuwe systemen en processen. De doorlooptijden zijn daarom sinds september goed én stabiel. Onze klanten merken dat doordat ze de producten dagelijks op het beloofde tijdstip geleverd krijgen.”

Klokvoorverkoop
“Sinds de implementatie van de nieuwe systemen beschikken we hier ook over Klokvoorverkoop. Dit biedt niet alleen kopers de mogelijkheid om vooraf producten in te kopen. Klokvoorverkoop zorgt bovendien dagelijks voor een vliegende start van het logistieke proces. Onze klanten vragen om vroege levering. Veel gekochte bloemen en planten staan dan ook al voor hen klaar voor het veilen is gestart. Dat zien ze als een grote winst.”

De locatiemanager en zijn staf zitten goed in hun vel. Eelde zit op schema. Maar wat is de ervaring van de kopers?

Koper
Gerard Bolhuis is eigenaar van Bloemen-Mozaïek, een keten van bloemenwinkels in Groningen en omgeving. Op marktplaats Eelde koopt hij zijn bloemen. Sinds jaar en dag zet Bolhuis zich in om locatie Eelde te behouden en te versterken door bijdragen te leveren in diverse commissies en overlegorganen.
Bolhuis is niet ongelukkig met de nieuwe ontwikkelingen. De overstap op aantallen drukken had wat hem betreft niet veel om het lijf en zijn bloemen krijgt hij de laatste weken mooi op tijd in de winkels.
Over Eelde heeft Bolhuis op dit moment niet al te veel zorgen. Het zijn meer de blues.
“Ik ga het fysieke veilen missen, het schouwen op de oude manier, het contact met de veilingmeester en de beleving in de afmijnzaal. We zullen er in Eelde echt aan moeten blijven trekken om het levend te houden. Ik zie ook de gevaren van de nieuwe werkwijze. Het assortiment bijvoorbeeld, dat verschraalt. Het aantal kwekers loopt terug, vooral in de zomerbloemen, de volumes worden minder. De nieuwe dienst Klokvoorverkoop draagt daartoe aan bij, omdat nu een deel van de inkoop verschuift naar Aalsmeer.”
Bolhuis ziet een essentiële taak weggelegd voor het Eelde-management om meer kwekers aan de marktplaats te binden en om producten verleidelijker te presenteren. “Eelde mag best kijken hoe Plantion deze kansen aan het benutten is. Een toekomst heeft onze regioveiling zeker, maar alleen als we de mouwen flink opstropen.”

Koperscommissie
Frits Jilderda is voorzitter van de koperscommissie, ook hij is positief. “Natuurlijk moet er nog het een en ander gebeuren en ook zullen we de ontwikkelingen moeten afwachten, maar op dit moment heeft Eelde het redelijk goed voor elkaar. Het assortiment is beter op orde, vooral in de snijbloemen, zeker op de hoofddagen maandag en donderdag.”

Aantallen punt van aandacht
Jilderda: “Alleen de aantallen, dat is een punt van aandacht, die moeten omhoog. Dat Eelde 200 km van het westen vandaan ligt is een voor- en nadeel. We hebben hier een mooie regionale markt, maar veel kwekers zitten in het westen.
En RFH moet er voor waken dat de klokvoorverkoop niet zo succesvol wordt, dat er een Cash en Carry overblijft met een ongunstige prijsvorming. Maar Eelde heeft zeker perspectief. De lijnen met RFH zijn lekker kort. Als we snel moeten handelen, dan kan dat.”

Marktplaats Eelde
-Klokomzet: 21 mio
-Direct: 10 mio
-2 snijbloemenklokken
-1 plantenklok
-700 aanvoerders
-160 kopers (bloemisten, tuincentra, groothandelaren, lijnrijders)
-105 (inclusief 19 uitzendkrachten) medewerkers
Beleveringsgebied: Noord-Nederland + Niedersachsen.

Thomas Bugel
-35 jaar
-Opgegroeid in Groningen.
-Studeerde Internationale Politieke Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
-Sinds 2018 is werkzaam bij Royal FloraHolland.
-Vanaf 2020 is hij locatiemanager Eelde.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden