Contact

Bloemenkrant

Ambachtsweg 7a
2222 AH Katwijk
T. 071 - 402 29 01

Oplage

Bloemenkrant
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:
T. 071 - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

Redactie:

redactie@bloemenkrant.nl

Inleveren kopij: Dagelijks voor de site.

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.