Evert van Helvoort
Evert van Helvoort Foto: RFH

Evert van Helvoort per 1 januari 2024 tot voorzitter RvC RFH

Algemeen

In de formele vergadering van de Ledenraad op 22 juni 2023 is een aantal belangrijke besluiten genomen. RvC-lid Evert van Helvoort wordt per 1 januari 2024 voorzitter van de RvC. Hij volgt dan Jack Goossens op.

Goossens was niet herkiesbaar vanwege het aflopen van zijn termijn. De termijn van vice-voorzitter Rosaline Zuurbier is verlengd met het oog op continuïteit binnen de RvC. Richard (Kiki) Fernandes, ceo van Marginpar, wordt per 1 januari a.s. het eerste buitenlandse lid van de RvC. Richard Fernandes blijft tot 1 januari lid van de Ledenraad.

RvC-voorzitter Jack Goossens: “In overleg met de Ledenraad heeft de besluitvorming over de samenstelling van de RvC eerder plaatsgevonden dan gebruikelijk. Dit biedt de mogelijkheid aan Evert om als toekomstig voorzitter nu al op een aantal fronten mee te draaien. Dat geeft hem straks een vliegende start. Ik ben ook blij dat Rosaline Zuurbier bereid is om haar termijn te verlengen. Lid-commissaris Frank Ammerlaan is sinds 1 januari lid. Als de Ledenraad nu twee nieuwe lid-commissarissen zou benoemen, gaat er opeens veel ervaring verloren. De Ledenraad deelde die mening. Vanuit de Ledenraad is wel aangegeven dat in de nieuwe situatie drie van de vijf lid-commissarissen een internationaal profiel hebben. Kwaliteit geeft altijd de doorslag, maar de RvC is zich ervan bewust dat er voldoende capabele leden zijn met Nederland als thuisbasis. Het signaal geef ik zeker door aan mijn opvolger.”

Voor het eerst is een commissaris benoemd met een internationale achtergrond. Jack Goossens: “We hebben 600 buitenlandse leden. We hebben de ambitie om te groeien en die groei zullen we vooral internationaal moeten zien te realiseren. Ik ben heel blij met de benoeming van Kiki Fernandes als commissaris. Ik verwacht dat zijn inbreng van heel grote waarde zal zijn. Ik ken hem natuurlijk goed als lid van onze Ledenraad. Zijn verkiezing betekent dat de RvC vanaf 1 januari Engels als voertaal krijgt. Dat past goed bij onze internationale coöperatie.”

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant