Logo bloemenkrant.nl
Foto: walter landesbergen
Bloemen in Beweging

“Bedoeling dat hybride vorm Rijnsburg minimaal 1,5 jaar blijft bestaan”

vervolg van artikel: https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/71928/rijnsburg-is-kansloos-maar-mag-nog-even-spartelen-of-hoe-de-vei

2- Strategie

Op de vraag van De Bloemenkrant of een hybride veiling a priori niet passend is binnen de uitgestippelde strategie, reageerde RFH ontkennend.

RFH: “Nee, zo was het niet. Het was zoeken naar de juiste balans tussen de noodzakelijke modernisering en het behouden van het unieke karakter van Rijnsburg. Maar in Rijnsburg zal -net als in Aalsmeer en Naaldwijk- geen fysieke kar meer voor de klok langsrijden.”

In het antwoord van RFH volgt na de ontkenning de bevestiging. Het unieke karakter van Rijnsburg, zoals de groep Samen Scoren met RFH aangeeft, valt niet te behouden zonder fysiek veilen, knopdrukken, schouwen gesplitst per productgroep, persoonlijk contact met de veilingmeester en afleveren binnen 2 uur. Maar dat is voor RFH wat bruggen te ver.
In het verslag van de Klanbordgroep Lokale Veiling van RFH -van 27 oktober- komen dan toch randvoorwaarden op tafel waaraan niet getornd kan worden. RFH noemt dit ‘Reeds vastgestelde kaders, te weten: orderpicken, beeldveilen en aantallen drukken.’ Zie de sheet rechtsonder op deze pagina.

Bij wijze van toelichting volgt: “Om de nieuwe logistieke strategie te realiseren hebben we nieuwe IT systemen nodig. Door de nieuwe logistiek wordt bijvoorbeeld het eerder uitleveren van Klokvoorverkoop mogelijk gemaakt. Orderpicken in combinatie met karren voor de klok is niet haalbaar en 2 methodes (orderpicken en verdelen) naast elkaar is te duur.”

Voorstanders van een lokale veiling worden dus gevangen in een Catch 22-situatie: de strategie kan alleen veranderen als de veranderingen niet ten koste gaan van de strategie

Bezoeken met de klankbordgroep aan Eelde, Plantion of Rhijn-Maas die als voorbeeld zouden kunnen gelden voor het hybride Rijnsburg zijn er dan ook niet geweest.


7de presentatie

Enkele leden van de groep Samen scoren met Royal FloraHolland zijn verbaasd over het feit dat de coöperatie al naar buiten trad met het besluit omtrent de lokale veiling. Er zou immers nog een 7de bijeenkomst plaatsvinden. Dat klopt. Eind dit jaar volgt nog een 7de presentatie. Maar ook die kan geen koerswijziging bevatten, omdat deze bijeenkomst in het teken zal staan van uitwerking van het compromis waartoe afgelopen week besloten is.


Compromis

Dat compromis luidt dat: op de lokale veiling kan (bijna) alles geclusterd worden geschouwd; komen digitale klokken; nieuwe inkoperswerkplekken; meer aandacht voor niche-noviteiten-seizoenproducten (moet nog uitgewerkt worden); komen geen karren voor de klok en is het orderpicken de standaard. De bedoeling is dat deze hybride vorm minimaal 1,5 jaar blijft bestaan en op die manier ook ingepast kan worden in de overkoepelende strategie, waarbij RFH eerst het orderpicken volledig uitrolt, dan overstapt op de digitale klokken op de exportlocaties en vervolgens op landelijk veilen.
Bij wijze van waarschuwing wordt opgemerkt: “Met uitzondering van eventuele locatie specifieke keuzes met betrekking tot schouwen en customer lounge GEEN investeringen of extra kosten.”

Samenvattend

Wat het management van RFH heeft kunnen doen om de voorstanders van de hybride lokale veiling tegemoet te komen, heeft ze gedaan, of gaat ze doen. Dit is echter geen kwestie van geste, noch van aanpassing van haar strategie. “Een zoethouder”, zegt Frank Timmermans (Flora Futura).
Bovendien tijdelijk. De proefperiode van 1,5 jaar heeft RFH zelf nodig om uiteindelijk en zonder meer strubbelingen te komen tot het landelijk veilen.

Rijnsburg had dus geen kans, maar mag nog even spartelen.

Het management van RFH kan je niet kwalijk nemen dat zij vasthoudt aan haar reeds lang omarmde strategie. De illusies van de voorstanders van een hybride veiling blijken een akelige misrekening.
Wat het management van RFH wel te verwijten is, is dat zij die illusies tot aan het laatste moment gevoed en levend heeft gehouden. Deze manier van governance valt al langere tijd niet in goede aarde bij delen van de achterban en geeft de weerstand tegen directie en management weer extra kracht.
Voor sommige kwekers en kopers is dan ook de fase van woorden afgerond en die van daden aangebroken. Verschillende opties worden benut. Van het opzeggen van het lidmaatschap tot het zoeken of creëren van nieuwe platformen.
Bert van der Kroft, een van de schrijvers van de ‘Business case lokale veiling Royal FloraHolland 2021’ meldt strijdbaar in het Leidsch Dagblad: “De directie van FloraHolland hoopt dat wij het uiteindelijk opgeven. Nou, dan hebben ze aan mij een slechte! Ik ga door.”

* Bert van der Kroft is kleine kweker en bloemist in Wassenaar.
* Pieter Straathof is bloemist met winkels in Den Haag en Leiderdorp.
* Beiden zijn lid van de Klankbordgroep Loklae Veiling en mede-auteurs van de ‘Business case lokale veiling Royal Flora Holland 2021’.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden