Logo bloemenkrant.nl
<p>Entree veiling Rijnsburg.</p>

Entree veiling Rijnsburg.

(Foto: walter landesbergen)
Bloemen in Beweging

Rijnsburg is kansloos, maar mag nog even spartelen of Hoe de veiling uit Rijnsburg verdwijnt

“De lokale veiling blijft in Rijnsburg bestaan, náást de toekomstige landelijke, digitale veiling. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat Royal FloraHolland samen met de klankbordgroep Lokale Veiling de afgelopen maanden deed. Het MT van Royal FloraHolland is blij met deze uitkomst en stemt in met het advies van de klankbordgroep.”

Zo begint het persbericht dat Royal FloraHolland donderdag 11 november de wereld instuurde. Alles koek en ei, zou je zeggen.

Door Walter Landesbergen

De Bloemenkrant sprak met enkele leden van de klankbordgroep, andere betrokkenen en RFH. De Bloemenkrant is bovendien in het bezit van twee documenten aangaande de lokale veiling. Een verslag van RFH aan de klankbordgroep gegeven door Bart Kerkmeer, en een presentatie van de voorstanders binnen de klankbordgroep van een lokale veiling.
Daaruit blijkt: helemaal geen koek en ei. Exporteur Jan de Boer, lid van de klankbordgroep en al decennia ambassadeur van de lokale veiling met niche-producten, reageerde op vrijdag 12 november in het Leidsch Dagblad als volgt op het besluit van RFH: “Er staat eigenlijk: we klooien nog twee jaar aan, dan gaat alles over naar landelijk veilen. Zoek het maar uit, leden, het beste met je been.”

Reconstructie

Uit de reconstructie van De Bloemenkrant blijkt dat een lokale veiling in Rijnsburg, waar niche-producten worden verhandeld in een hybride model -fysiek en online-, van het begin af aan geen schijn van kans had. Al hadden de actievoerders verenigd in de club Samen Scoren met Royal FloraHolland de overtuiging dat zo’n status aparte haalbaar is.

2 kanttekeningen

Maanden heeft Royal FloraHolland gebruikt om ‘serieus onderzoek te doen naar de niche-veiling’. Die woorden werden uitgesproken door Steven van Schilfgaarde, op 3 juli dit jaar bij het in ontvangst nemen van de petitie om Rijnsburg open te houden met behoud van de huidige vorm. Maar de wil en de strijdigheid met de visie waren toen al niet te nemen drempels. Het onderzoek was gedoemd om dood te lopen door het ontbreken van randvoorwaarden en de onwrikbare strategie van RFH.


1- Randvoorwaarden

De Klankbordgroep en De Bloemenkrant hebben herhaaldelijk gevraagd naar de randvoorwaarden waaraan het hybride Rijnsburg zou moeten voldoen. Die zijn nooit verstrekt. Pas vorige week, toen het besluit over Rijnsburg al was genomen, wilde RFH reageren op deze uitstaande vraag van De Bloemenkrant.

RFH: “We hebben een andere benadering gekozen. Met elkaar hebben we gesproken over de behoeften en wensen die er waren om bepaalde elementen in stand te houden en over zorgpunten die samenhingen met de toekomstige digitale veiling. Die is nog in ontwikkeling en dan is het logisch dat er bepaalde twijfels zijn. In de gesprekken bleek dat er behoefte is aan een goed overzicht over de lokale, digitale klokken. Kopers zijn bang om het overzicht te verliezen. Een tweede belangrijk punt is dat kopers de mogelijkheid willen houden om bloemen en planten te kunnen schouwen. Als wens van vooral kwekers kwam naar voren niche- en seizoenproducten onder de aandacht te kunnen brengen. Tot slot spraken kopers hun zorg uit over niet-tijdige levering als gevolg van de overgang naar orderpicken. Niet de bestaande situatie, maar de toekomstige behoeften stonden centraal. Daarnaast is het voor ons essentieel dat we het zodanig inrichten dat het veilsysteem leidt tot optimale prijsvorming.”

Een van de deelnemers aan de klankbordgroep, koper Pieter Straathof, laat weten zich belazerd te voelen door RFH. “De klankbordgroep is misbruikt om de problemen van het toekomstige landelijk veilen op te lossen. De lokale veiling stond in de gesprekken nooit centraal. De bedrijfseconomische haalbaarheid -heeft Rijnsburg ooit rode cijfers geschreven- was geen onderwerp van gesprek, al behoorde dit onderzoek wel tot het taken van de klankbordgroep.”

Lees hier verder: https://www.bloemenkrant.nl/nieuws/algemeen/71927/-bedoeling-dat-hybride-vorm-rijnsburg-minimaal-1-5-jaar-blijft-

* De Klankbordgroep Lokale Veiling wordt gevormd door een aantal kwekers en kopers, die samen met RFH hebben gekeken naar de wenselijkheid en bedrijfseconomische haalbaarheid van een lokale veiling.
bron: https://www.royalfloraholland.com/nieuws/royal-flora-holland-onderzoek-naar-een-lokale-veiling-naast-landelijk-veilen-een-update

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden