Afbeelding
Foto: Erik van der Burgt / Verbeeld

Petitiegesprekken met RFH begonnen

Algemeen Bloemen in Beweging

Afgelopen vrijdag is er een begin gemaakt met de petitiegesprekken. Een delegatie van vijf leden die de petitie indienden, spraken met vijf leden van de Ledenraad van Royal FloraHolland.

Door Walter Landesbergen

Vanuit de petitie schoven aan Martin Hogenboom, Pieter Kolk, Gert Ubink, Ad Dekkers en Rémi van Adrichem. Namens de ledenraad van RFH waren aanwezig voorzitter Marcel van Tol, Arnoud van der Knaap, Eva van Etten, Herman de Jong en Peter Smak. Verder waren CEO van Schilfgaarde en de voorzitter van de RVC Jack Goossens toehoorders. De initiatiefnemers van de petitie werden bijgestaan door advocaat Frank Hordijk.
Eerder bleek dat de petitie aan gestelde eisen voldoet. In een video op de site van RFH wordt nog eens uitgelegd hoe het bijeenroepen van een extra ledenraad-vergadering procedureel in zijn werk gaat.

De gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot het besluiten tot het laten uitvoeren van een externe audit met betrekking tot het reilen en zeilen binnen FloraHolland.
Er is echter nog een voorwaarde. Een extra ledenvergadering kan alleen bijeen geroepen worden als de onderwerpen die behandeld worden binnen het mandaat van de ledenraad vallen.

Lees verder het artikel: Ledenraad RFH kan nu de standaard zetten.

Uit de krant