Logo bloemenkrant.nl
Column

Handen uit de mouwen

  Cultuur

Gisteren dinsdag 14 februari 2017 hebben we tijdens de HortiContact in Gorinchem het officiële startsein gegeven voor de Inno20, waarin vooruitstrevende telers en Glastuinbouwonderzoekers van ons bedrijf gaan samenwerken aan nieuwe verdienmodellen, met een focus op nieuwe gewassen voor Nederlandse tuinbouwkassen.

Het idee is onstaan naar aanleiding van het onderzoek dat McKinsey in 2014 in opdracht van LTO Glaskracht Nederland heeft gedaan. Hierbij is de Nederlandse glastuinbouw tegen het licht gehouden. Dat gaf een objectief beeld van waar de sector staat. Gekeken is naar vruchtgroente gewassen tomaten, paprika, komkommer en aubergine, maar zou ook zo maar voor sierteeltgewassen kunnen opgaan. Het onderzoek liet zien dat de producten uit Nederland weinig onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van  producten uit het buitenland. De glastuinbouw is een zogenaamde commoditymarkt geworden, waarbij kostprijs heel belangrijk is. Gesteld mag worden dat de Nederlandse glastuinbouw voor goede jaren afhankelijk is van het slechte weer in het buitenland. De kans dat er in het buitenland slechte jaren zijn, neemt alleen maar af. De vraag doet zich dan ook voor of en hoe we als 'Glastuinbouw Nederland' onze voorsprong kunnen vasthouden dan wel terugveroveren.

Naast een sectorbrede aanpak, waarin moet worden samengewerkt om prijsval te voorkomen, liggen oplossingen voor de langere termijn meer op het terrein van marktgerichtheid en innovaties. Om vooruit te komen moet de Nederlandse glastuinbouw zijn vakmanschap veel beter benutten door te werken aan nieuwe verdienmodellen. Glastuinbouwonderzoekers van Wageningen University & Research gaan daarom samen met innovatieve telers werken aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen met nieuwe hoogwaardige gewassen uit Nederlandse kassen. Daarbij vormt de productie van medicijnen uit planten de top van de 'waardepyramide'. Maar ook lager in de pyramide kan waarde worden gecreëerd met bijvoorbeeld natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen, of met exotische gewassen, waar gevraagd wordt naar een jaarrond constante kwaliteit.

De mogelijkheid om met instelbare klimaatomstandigheden te sturen in de gehaltes van inhoudsstoffen, biedt de hightech glastuinbouw een unieke positie. Het optimaliseren van dergelijke nieuwe verdienmodellen begint met het zoeken naar de meest veelbelovende gewassen en de genotypes (rassen) die het beste presteren. Inzicht op de invloed van het kasklimaat op de gehaltes aan interessante inhoudsstoffen moet zorgen voor een optimale oogst. De Glastuinbouw Inno20 richt zich op het opzetten van nieuwe ketens waarbij de deelnemers samen met partijen nieuwe vormen van samenwerking aangaan. In de onderzoekkassen bij ons in Bleiswijk worden al verschillende gewassen bestudeerd.

Het gaat om onderzoek met een nog onzeker return on investment. Maar het is juist dit type onderzoek dat de basis legt voor de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw. De telers die lid worden van de Inno20 nemen daarom een behoorlijke verantwoordelijkheid op zich om nieuwe ontwikkelingen nieuwe gewassen voor de toekomst aan de gang te houden. We gaan buiten de kasgevels van onze eigen bedrijven op zoek naar nieuwe Ideeën, nieuwe gewassen en vooral ook nieuwe ketenpartners. Laten we leren van het verleden, door met iets nieuws komen en te anticiperen op veranderingen in de markt. Dus, niet de loopgraven in en zandzakken voor de deur om tegen een nog lagere kostprijs te produceren. Maar handen uit de mouwen …  en op zoek naar hogere rendementen.

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden