Logo bloemenkrant.nl
<p>Jan Willem de Vries</p>

Jan Willem de Vries

(Foto: WUR)
Column

Innoveren doe je samen...

  Column

De afnemende beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen en de toenemende eisen aan bloembollen hebben invloed op de kwaliteit van bloembollen. Voor mij op tafel ligt de Visie van de bloembollensector.

Zoals u misschien wel weet, trek ik aan een initiatief wat luistert naar de naam Club van 100. Deze Club bestaat uit leden die zich op de één of andere manier bezighouden met tuinbouwtoelevering. Het doel van deze Club is nieuwe kennis ontwikkelen, kennis waarmee de Nederlandse Glastuinbouw sector haar voordeel kan doen. Ik durf te stellen dat het een meer dan succesvolle formule is, waarbij de leden de hele keten van veredeling tot afzet en alles wat daartussen zit, vertegenwoordigen. Competitieve bedrijven in de markt zijn bereid om pre-competitief samen te werken aan de problemen waar de sector voor staat. Vraagstukken waaraan gewerkt wordt, worden door de leden zelf aangedragen. Sinds 1 januari 2018 zijn ook de bloembollen aan het initiatief Club van 100 toegevoegd. Het valt niet mee om bedrijven die zich bezighouden met toelevering aan deze sector te interesseren voor dit initiatief en vraag mij af waarom dit is. 

Gezondheid
Onderzoek heeft aangetoond dat een groene omgeving een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van de mens, de biodiversiteit, het klimaat, de economie en de sociale cohesie. De bloembollenteelt is verweven met onze cultuur met de tulp als ons nationale icoon. De bloeiende bollenvelden zorgen voor een oogstrelend landschap en zijn een belangrijke toeristische trekker. Hoe mooi dit alles ook is er zijn een paar heel grote problemen waar de sector Bloembollen mee te maken heeft. Zo stellen afnemers steeds hogere eisen aan de producten die zij kopen. Vooral op het gebied van virusnormen komt de lat steeds hoger. Daarnaast eist de consument/ retail duurzaamheidsgaranties van de sector. Het gaat dan vaak al lang niet meer alleen over residuen van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook steeds meer over de productiewijze. Telers zijn in een spagaat terecht gekomen. Aan de ene kant stellen afnemers steeds hogere eisen aan de bloembollen en aan de andere kant neemt het aantal beschikbare middelen om de kwaliteit te kunnen waarborgen af. Is het niet zo dat we nu volle bak bezig zouden moeten zijn met werken aan alternatieve methoden en technieken om blijvend te kunnen voldoen aan de wensen van onze afnemers? Dan heb ik het nog niet eens gehad over de beschikking over goede gronden en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Een heel ander probleem is beschikbare arbeid aan de ene kant, er is er een grote behoefte seizoensarbeid en aan de andere kant gaat het om heel specialistische kennis. Voldoende en gekwalificeerd personeel wordt steeds schaarser. Mechanisatie en automatisering vereisen forse investeringen, terwijl de markt voor fabrikanten van deze apparatuur beperkt is. De problemen waar we voorstaan zijn te groot van omvang om als individueel bedrijf op te pakken. Het onderzoek wat nodig is om de benodigde antwoorden te vinden is te risicovol vanwege de onzekere ROI. Toch zal de sector de technologische ontwikkelingen die nodig zijn zelf moeten organiseren. Nu is het niet zo dat er niet al veel gebeurt maar willen we een “Licence to produce” houden dan zal er een schepje bovenop moeten. Er zijn verschillende manieren om dit te doen en de Club van 100 is daar één van. Het zou mooi zijn als er meer toeleveranciers uit de bollenwereld zouden aansluiten bij dit initiatief. De Club van 100 kunt u zien als brug tussen fundamenteel – en toegepast onderzoek met als doel het uitvoeren van strategisch en toegepast (pre-competitief) onderzoek. We werken aan thema’s die bijdragen aan de (duurzame) ontwikkeling van de Nederlandse sector Glastuinbouw & bloembollen, maar vooral ook aan de kennis, ervaring en marktpositie van de individuele leden van de Cv100.

Club van 100

Er kunnen meerdere redenen zijn om te participeren. Om te beginnen zou u hiermee uw betrokkenheid bij de sector Glastuinbouw & bloembollen kunnen tonen. Is het niet zo dat de Club van 100 een algemeen belang dient en wat breed gedragen zou moeten worden. Werken aan innovatie is essentieel, niet alleen voor uw bedrijf, maar voor de hele sector. Zeker nu de problemen waar we voor staan steeds groter worden en wij steeds meer op onszelf zijn aangewezen. Samenwerking is dus essentieel, zelfs als daar uw concurrenten bij betrokken zijn. Wij houden ons bezig met nieuwe kennisontwikkeling hoe u dat verder gaat toepassen en gaat verwaarden doet u zelf. Het type onderzoek wat de Cv100 uitvoert kan aan de basis staan van baanbrekende innovatie, het gaat dan vaak om langdurige en dure onderzoeken. Nederland heeft zijn huidige leidende positie in de tuinbouw te danken aan kennis delen: ‘Samenwerking is altijd de basis geweest’. Als u verder wilt kijken dan de waan van de dag, dan is de Club van 100 iets voor u. 

Informatie

Mocht u als toeleverancier aan de bloembollensector nieuwsgierig zijn geworden en meer informatie willen weet mij dan te vinden. Mocht het zo zijn dat u al participeert in projecten, wie weet is dan kan het zo maar zijn dat de helft van uw bijdrage al is betaald. 

Jan Willem de Vries
University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden