Jan Willem de Vries
Jan Willem de Vries Foto: WUR

Over de timmerman en de smid die samenwerken......

Column Column

Heel vaak krijg ik de vraag waarin wij ons nu onderscheiden van andere onderzoek aanbieders. Een goede analogie die van toepassing zou kunnen zijn is die van een academisch ziekenhuis: we zijn niet alleen bezig met het helpen van de patiënten van vandaag maar ook met het ontwikkelen van nieuwe methodes van behandelen voor de toekomst. 

De belangrijkste taak die wij ons als Businessunit Glastuinbouw zelf hebben opgelegd, is het uitvoeren via toegepast strategisch- en verklarend onderzoek. Bij dit type werk is het een zoektocht naar het vinden van oplossingen voor problemen die telers en kwekers in hun huidige en toekomstige bedrijfsvoering bedreigen. Dat kan zijn op allerlei gebieden; zoals regelgeving die op de Glastuinbouw afkomt tot het toepassen van nieuwe methoden van biologische gewasbescherming, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën, behandelwijze en praktische tools om met onze gewassen een zo goed mogelijk resultaat te behalenen, die aansluiten bij de wensen van de klant. 


Invalshoeken
Om deze taak van ‘academisch ziekenhuis’ voor de sectoren Glastuinbouw & Bloembollen te kunnen vervullen zijn meerdere specialismen nodig. In een ziekenhuis heb je ook niet alleen cardiologen. Om de huidige en toekomstige problemen vanuit verschillende invalshoeken te kunnen benaderen, is het nodig om te kunnen beschikken over meerdere onderzoek disciplines onder één dak. Vaak is het zo dat te veel oplossingen worden bedacht vanuit slechts één discipline of expertise. Vraag aan een timmerman maar een hek en je krijgt een houten hek. Stel je diezelfde vraag aan een smid dan krijgt je een ijzeren hek. Het unieke aan ons bedrijf is, dat we juist vanuit meerdere kanten het probleem benaderen en bovendien kijken we naar de (lokale) omstandigheden en welke materialen er aanwezig zijn om een zo goed mogelijk hek te bouwen. Uiteraard kijken we voordat we beginnen of een dergelijk hek al niet een keer eerder gebouwd is in de wereld. Om onderzoeksvraagstukken op een dergelijke manier aan te pakken vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij de smid en de timmerman samenwerken aan eenzelfde doel. 


Uitdagingen
Om oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar we met zijn allen voor komen te staan is het heel erg belangrijk om over de verschillende expertises te kunnen beschikken waarmee een goede probleemanalyse kan worden gemaakt. Die expertise in combinatie met onze beschikbare onderzoeksfaciliteiten maakt dat onze businessunit uniek is in de wereld. Nu staan we met zijn allen voor een paar heel grote uitdagingen. De komende jaren zullen we voor ingrijpende ontwikkelingen komen te staan. Internationaal zit men ook niet stil. Willen we als Nederland onze leidende rol kunnen blijven behouden dan zullen we de toenemende concurrentie het hoofd moeten bieden. Economische drijfveren maken dat schaalvergroting, automatisering, robotisering en oplossingen voor energievraagstukken door zullen zetten ter verduurzaming van de bedrijfsvoering, zowel op het economische als op het maatschappelijke vlak. De markt blijft steeds meer eisen stellen aan hoe wij moeten produceren. Op het gebied van gewasgezondheid krijgen we door een veranderend klimaat te maken met nieuwe ziekten en plagen en is het een gegeven dat we over steeds minder gewasbeschermingsmiddelen kunnen beschikken. Al deze ontwikkelingen zullen we het hoofd moeten bieden. Hier ligt voor het onderzoek een belangrijke taak, een taak ervoor te zorgen dat u concurrerend kan zijn. Op het gebied van innovatie, duurzame productie en kwaliteit van het geleverde product zal straks het verschil gemaakt gaan worden. De sleutel hierbij is (nieuwe) kennisontwikkeling. 

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant