Logo bloemenkrant.nl
Foto: VGB
Column

Focus op kerntaken

  Column

'De VGB is en blijft dé collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten.

Met een aantal kerntaken, meer strategische samenwerkingen en een compacte organisatie. "Zo staat het beschreven in de VGB-visie 2017-2020 en aan jou de opdracht om daar invulling aan te geven", aldus de leden van het dagelijks bestuur van de VGB in mijn - naar later bleek - laatste sollicitatiegesprek. 

Nu sta ik voor een mooie uitdaging in een prachtige sector bij een gerenommeerde vereniging. Een vereniging die springlevend is met een betrokken bestuur en vier zeer gemotiveerde en toegewijde medewerkers. Terug naar de kern: belangenbehartiging op terreinen als nationale en internationale lobby, fyto en exportbelemmeringen, cao, kwaliteit, duurzaamheid en promotie. Waar nodig zoeken we samenwerking om te voorkomen dat we het wiel zelf gaan uitvinden en om gebruik te maken van externe expertise op bepaalde terreinen.    

De afgelopen 5,5 jaar werkte ik bij Stichting Groenkeur en daar voorafgaand 14 jaar bij collega brancheorganisatie Anthos. De kennis en ervaring die ik bij die organisaties opgedaan heb komen mij nu goed van pas.  Hoewel het speelveld gewijzigd is en sommige organisaties niet meer bestaan, zijn er veel raakvlakken en is ook nog veel hetzelfde gebleven. Aan mij de taak om de komende tijd met het bestuur te bepalen op welke terreinen de VGB nog in dat 'veel van hetzelfde' blijft participeren. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Die keuzes worden mede bepaald door de informatie die ik krijg uit de geplande bezoeken bij leden, niet-leden en organisaties in ons netwerk. Het moet gaan leiden tot een herijking van taken en werkzaamheden passend in de hierboven aangehaalde visie. We blijven de VGB als nationale én internationale belangenbehartiger van de groothandel in bloemen en planten op de kaart zetten, maar gaan dat met meer focus op onze kerntaken doen.  

Matthijs Mesken
directeur VGB 

www.vgb.nl | VGB Voor wie verstandig handelt

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden