Logo bloemenkrant.nl
Column

Arbeidsmarkt 2014 tot 2016

  Column

In het verleden bracht het Productschap Tuinbouw iedere twee jaar met het arbeidsmarktonderzoek de tuinbouwsector in kaart voor wat betreft het profiel van de werknemers in de sector en de bedrijven. Om zicht op de arbeidsmarktontwikkelingen te blijven houden besloten de sociale partners in de tuinbouw in 2014 een onderzoek te laten doen naar de actuele stand van zaken. Dit jaar is een tweede onderzoek gedaan.

De totale groothandel in bloemen en planten is in dit onderzoek in kaart gebracht. Hoe is de vergelijking met de VGB-leden? Een aantal resultaten wil ik graag met u delen. 55% van de groothandelsbedrijven in de bloemen en planten heeft minder dan 10 werknemers. Bij VGB-leden is dat 39%, of wel de middelgrote (>10 werknemers) en grote bedrijven zijn beter vertegenwoordigd. 80% van de bij de sierteeltgroothandel werkzame personen hebben een vast contract, 20% een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Tijdens de onderhandelingen met de sociale partners komt regelmatig het werken met uitzend- en inleenkrachten aan de orde. Wat zeggen de cijfers hierover? In 2016 is het aandeel externe werknemers 19% in de sector, bij VGB-leden 11%. Dat lijkt mij zeer redelijk in een seizoenafhankelijke sector. In 2014 was dit in de sector nog 25%. De vergrijzing in de sierteeltsector is minder groot in vergelijking tot de totale sector: 12% 55-plussers tegenover 20% van de totale beroepsbevolking. Een aandachtspunt is wel het aantal vrouwen dat in de sector werkzaam is. Slechts 25%. Laten wij daar wat aan doen.

Robert Roodenburg, 
Directeur VGB

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden