Logo bloemenkrant.nl
Column

De grootste hobbel in verduurzaming...

  Column

Vorige week bezocht ik het Gewasgezondheidsevent, georganiseerd door Wageningen UR Glastuinbouw en LTO Glaskracht Nederland bij ons op locatie. Centraal stonde de vraag "Hoe groen is de glastuinbouw in 2020?" Als u er niet was, heeft u iets gemist.

Er waren posterpresentaties en interactieve workshops waarin bezoekers werden bijgepraat over recente onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden op weg naar een duurzame glastuinbouw. Ik sta stil bij een posterpresentatie van Jan Smits van het kenniscentrum plantenstoffen. De gewassen die wij in onze kassen telen bestaan uit duizenden verschillende planten, soorten en cultivars. Van veel planten is bekend dat ze resistent zijn voor ziekten en plagen. Waarom wordt de ene plant nu wel aangetast en een andere niet? Zijn deze ongevoelige planten te gebruiken als leverancier van groene gewasbeschermingsmiddelen. De studie van het Kenniscentrum Plantenstoffen naar gewas beschermende effecten van plantenextracten leverde een uitgebreid overzicht op van interessante plantengeslachten. Als vervolg hierop zijn sierteeltgewassen geselecteerd die commercieel in Nederland worden geteeld.

Extracten
Voor het topsectorproject 'De sierteelt in de Biobased Economy' van Kennis Centrum Plantenstoffen, FloraHolland en Wageningen UR Glastuinbouw zijn deze gewassen ziektevrij en zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgekweekt. Van de bladeren, bloemen en soms ook de wortels zijn extracten gemaakt. Tevens zijn extracten uit de extractenbibliotheek van het Kennis Centrum Plantenstoffen opgenomen. Deze extracten zijn getoetst op hun effectiviteit tegen echte meeldauw, botrytis, bladluis, spint en trips. Voor de onderzochte schimmels zijn één of meerdere extracten gevonden met een goed gewasbeschermend effect. Het project krijgt een vervolg met een validatie van de effecten waarbij ook meerdere cultivars worden betrokken en gekeken naar de technische en economische haalbaarheid van het produceren en winnen van plantenextracten.

Perssap
Het Kenniscentrum Plantenstoffen werkt met bedrijven aan een businesscase voor het winnen van een extract uit het perssap van tomatenstengels als groen gewasbeschermingsmiddel. Perssap van tomatenstengels vertoont een gewasbeschermend effect tegen schimmels, maar de ballaststoffen zijn te omvangrijk om dit perssap direct te gebruiken. In een reeks proeven zijn extracten gemaakt die zijn getoetst op hun effectiviteit als fungicide. Inmiddels is het meest effectieve extract in beeld en de belangrijkste plantenstoffen geïdentificeerd. Ook hier richt het vervolgonderzoek zich op de reproduceerbaarheid en de technische en economische haalbaarheid.

Hoogwaardig
Ik word laaiend enthousiast van Jan Smits. De verschillende planten vormen een enorm potentieel aan werkzame plantenstoffen waarmee een nieuw businessmodel kan worden ontwikkeld: 'De plant als producent van groene hoogwaardige grondstoffen'. 
Natuurlijk zijn er meer belangrijke kennisvragen: welke functionaliteit en daarmee (economische) waarde vertegenwoordigen plantenstoffen en -extracten van het in Nederland geteelde assortiment, welke bioactiviteit vertonen extracten uit deze planten en welke (combinaties) van plantenstoffen zijn daarvoor verantwoordelijk. Er moet nog veel onderzoek worden gedaan, maar hier komen we uit.

Kom in de Kas
Ik verheug mij op Kom in de Kas, we hebben weer een mooi verhaal te vertellen. We zijn een sector die qua verduurzaming een voorbeeld is voor velen. Om de toelating van deze groene gewasbeschermingsmiddelen te versnellen moet binnen Europa de huidige beoordelingsmethodieken worden vereenvoudigd. De gewenste innovatie naar groene middelen is gebaat bij een voorspelbaar wettelijk kader. De ontwikkeling van deze middelen vraagt van bedrijven langjarige en kostbare investeringen en er is dringend behoefte aan een stabiel toelatingsbeleid! Laat ik nu denken dat dit nog wel eens de grootste hobbel in verduurzaming kon zijn.

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)

 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden