Afbeelding
Foto: Fre Sonneveld, op Unsplash

AgroEnergy keert weer fors meer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Algemeen

AgroEnergy keert over het jaar 2022 ruim 3 miljoen euro uit aan onbalanspoolvoordeel. Klanten met een TradePower contract dragen bij aan onbalanspooling en profiteren gezamenlijk van dit onbalansresultaat.

“Bij AgroEnergy werken we met groepsvoordelen, een daarvan is onbalanspoolvoordeel. In het kort betekent dit dat we de voordelen die we als groep behalen naar rato uitkeren aan onze klanten. Hierin zijn we uniek en dit blijven we ook doen” zegt Danielle Smout, Hoofd Energielevering bij AgroEnergy.
Vorig jaar keerde AgroEnergy bijna 2 miljoen euro aan onbalanspoolvoordeel aan klanten met een TradePower contract, dit was al fors meer dan de 800.000 euro in het jaar daarvoor.

Het ontstaan van onbalans
Onbalans is het verschil tussen de ingenomen positie en de gerealiseerde afname/productie van elektriciteit per klokkwartier. Tekorten en overschotten die ontstaan door deze onbalans moeten opgevangen worden en hier staat een prijs tegenover: de onbalansprijs. De onbalansprijs voor afname en productie kan in één kwartier verschillen. Deze onbalansprijzen worden door Tennet (landelijk netbeheerder) ingesteld, afhankelijk van de situatie op het net.Uit de krant