Afbeelding
Foto: BBH

VGB: “Collectieve sectorpromotie in gevaar”

Algemeen

Kwekers en exporteurs hebben gestemd over een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor sectorpromotie en de daarbij behorende nieuwe inningsgrondslag. De uitslag is bekend en er is onvoldoende draagvlak voor een AVV waardoor de toekomst van Bloemenbureau Holland (BBH) heel erg onzeker is.

Bij een snelle rondgang langs de leden van de VGB is gebleken dat ze in meerderheid vóór collectieve promotie zijn. Het belang van collectieve sectorpromotie is groot en de VGB betreurt het dan ook enorm dat dit onder de huidige financiële voorwaarden en uitvoering vrijwel onmogelijk gemaakt wordt.

Oproep
VGB roept Royal FloraHolland opnieuw op om op haar besluit terug te komen en de inning van promotiegelden vanaf 1 januari 2024 te continueren om te voorkomen dat BBH haar deuren definitief moet sluiten.
Al vaker is door de VGB gewaarschuwd voor het risico dat BBH ophoudt te bestaan door het stoppen van de inning en het inzetten van een AVV door Royal FloraHolland: “Bij onvoldoende draagvlak voor een AVV is er geen alternatief en dat zou doodzonde zijn. Zeker in een tijd waarin onze sector onder een enorme spanning staat, waarin we in een hoek geduwd worden en als een vervuilende industrie geframed worden”, aldus VGB-voorzitter Cees van der Meij recentelijk in het Vakblad voor Bloemisterij.

De VGB is dé brancheorganisatie voor de binnenlandse importerende en exporterende groothandel in bloemen en planten. Namens de handel treedt de VGB op als woordvoerder voor de gehele sector. Dit doet zij op de thema’s arbeid, duurzaamheid, markttoegang, marktinformatie, standaardisatie en data. De VGB is actief in een groot (inter)nationaal netwerk. De bij de VGB aangesloten handelaren vertegenwoordigen zo’n 80% van de totale handel in bloemen en planten.

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant