Afbeelding
Foto: BBH

Reactie Royal FloraHolland over uitkomst draagvlaktoets AVV

Algemeen

“Ledenraad en directie van Royal FloraHolland zijn blij met de steun van kwekers voor het voortzetten van collectieve promotie door Bloemenbureau Holland (BBH). We hechten veel belang aan de sierteeltsector die we graag nationaal en internationaal onder de aandacht blijven brengen via BBH.
Daar tegenover staat de teleurstelling over de afwijzing van de Algemeen Verbindverklaring (AVV) door de handel, omdat er onvoldoende stemmen zijn uitgebracht. De inzet van de AVV was het creëren van een gelijk speelveld, waarbij kwekers en kopers in gezamenlijkheid zorgen voor een positief imago van de sierteelt in binnen- en buitenland.
Het proces om te komen tot een eerlijker financiering van BBH hebben we jaren geleden al in gang gezet om een soepele overgang naar een nieuwe systematiek te borgen. Royal FloraHolland blijft de intentie uitspreken om hier met alle partijen in de sierteeltsector samen uit te komen. Daarom gaan wij graag met BBH en handel in gesprek om te komen tot een oplossing.
Uitgangspunt voor een gedegen plan B blijft het creëren van een gelijk speelveld voor alle kwekers en kopers. Als er geen gezamenlijk plan B komt, is helaas het gevolg dat de inning ten behoeve van de financiering van BBH per ultimo 2023 stopt.
De inzet van Royal FloraHolland blijft om de collectieve promotie in stand te houden en vast te leggen in een AVV. RFH gaat ervan uit dat de handel toch ook het grote belang van collectieve promotie onderschrijft en BBH in stand houdt.

Met vriendelijke groet,

Michel van Schie
Perswoordvoerder Royal FloraHolland


Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant