Afbeelding
Foto: CDA Zuid-Holland

CDA bij Rijk Zwaan voor belang tuinbouwsector

Algemeen

Het CDA organiseerde vorige week samen met het CDA Westland een verkiezingsbijeenkomst bij Rijk Zwaan. Met Meindert Stolk (lijsttrekker CDA Zuid-Holland), Manita Koop (lijsttrekker voor de waterschap Delfland), Adri Bom (Glastuinbouw Nederland), Henri Bontenbal (Kamerlid namens het CDA) en Marnix van Rij (staatssecretaris van Financiën) vond er een panelgesprek plaats met een wethouder en ondernemers uit de tuinbouwsector.

Er werd onder andere gesproken over de uitdagingen waar de glastuinbouwsector mee te maken heeft, als de toenemende energiekosten, de dreigende fiscale ingreep op energie, de mogelijkheden om te verduurzamen en Europese regelgeving.

“Na de Rotterdams havens is de glastuinbouw de grootste economische mainport in ons land. Deze innovatieve sector is essentieel voor onze voedselproductie, maar ook voor de verduurzaming van onze energie”, aldus lijsttrekker Meindert Stolk. Onder de geïnteresseerden waren ook verschillende Raadsleden van de gemeente Westland en kandidaat-Statenleden voor het CDA Zuid-Holland.
Tweede Kamerlid Henri Bontenbal hield de toehoorders voor dat we aan de slag moeten: “We hebben de ambitie en we hebben het geld. Nu moeten we het alleen nog hebben over de uitvoering. Dat geldt voor energietransitie, voor het klimaatbeleid en ook voor stikstof. We moeten niet de discussie blijven voeren over de doelen maar met sectoren gaan zoeken naar de manier waarop de doelen kunnen worden nagestreefd.”
Ook staatssecretaris Marnix van Rij pleitte voor balans. “Nederland moet aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Ze zijn cruciaal voor het behalen van de doelen, maar ze moeten uiteindelijk ook rendabel zijn”, aldus de staatssecretaris.
Daarop inhakend gaf Manita Koop voorbeelden hoe het Hoogheemraadschap van Delfland juist daarom samen optrekt met de glastuinbouw om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Het CDA wil volledig inzetten op de doorontwikkeling van de samenwerking in de tuinbouwsector, bijvoorbeeld in de campus-structuur. “Daar speelt World Horti Center een belangrijke rol in”, aldus Stolk. “Dit soort gesprekken, samen met betrokkenen uit de sector zijn enorm belangrijk voor het voortzetten hiervan.”

Uit de krant

Uit de krant