Afbeelding
Foto: RFH

Piekplan: iets grover veilen, beperking KVV

Algemeen

Per 3 april 2023 zet RFH het piekplan in volle werking. Met de beschreven maatregelen uit het Piekplan streeft RFH naar voorspelbare logistiek, behoud van prijsvorming en meer zekerheid voor kopers.

Grover veilen
Door weloverwogen iets grover te veilen, wil RFH in de piekperiode het aantal transacties verminderen. De verwachting is hiermee verbeterde eindtijden voor bloemen te realiseren. Voor planten op het merendeel van de dagen een eindtijd van uiterlijk 14.00 uur met enkele uitschieters.
Gestart wordt, zoals normaal, met lage keur (transactiegrootte), zodat kleine transacties op de klok mogelijk blijven. De Veilingmeester blijft hierbij continue de prijsvorming bewaken en bepaalt nog steeds het verloop van de koopgrootte. Met deze kleine ingreep op het veilproces denkt RFH betere eindtijden te realiseren.

Beperken KVV (45%) voorkomt verschuiving van kloktransacties
Omdat inkopers op de klok iets minder fijnmazig kunnen inkopen, kan een verschuiving naar KVV ontstaan. Daarom stelt RFH de huidige maximering van 50% naar beneden bij. Te beginnen met 45%. Indien nodig, verlaagt RFH met stappen van 5% tot het gewenste effect is bereikt.
Het lagere KVV percentage geldt voor de hele piekperiode. Er is geen onderscheid tussen dagen, locaties, productgroepen en bloemen/planten. Veilgroepen met B1-kwaliteit, A2-kwaliteit planten en de uitgeplaatste/overveilgroepen zijn niet meer beschikbaar voor KVV.

Minimale transactiegrootte KVV ophogen geen optie
Door de transactiegrootte op te hogen worden veel 1 fust transacties die via een webshopkoppeling tot stand komen, nagenoeg onmogelijk. Dit vindt RFH een te zwaar effect, waarmee deze optie vervalt.

Naast het grover veilen en het maximeren van de KVV zet RFH ook andere acties in waaronder vroeg-veildagen, werven van extra personeel, inzet van kantoorpersoneel en versnelde start bloemendistributie met eindsprint bij planten.

Lees het hele artikel op de website van RFH.

Uit de krant

Uit de krant