Nederlandse sierteelt steelt show in Rusland.
Nederlandse sierteelt steelt show in Rusland. Foto: sobolj

Werken met Rusland: hoe nu verder?

Algemeen

Interview met Natasja Mironova

Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, sprak de Bloemenkrant met Natasja Mironova, ambassadeur van het Nederlandse sierteeltproduct in Rusland. Zij had toen de hoop dat bloemen weer zouden gaan verbinden, maar een half jaar verder is het conflict grimmiger en grimmiger geworden. Een update.

BK: Wat is vanuit jouw perspectief de stand van zaken?

Mironova: “De samenwerking met Russische partners en klanten heeft vanaf 24 februari van dit jaar voor ondernemers in West-Europa een bruuske wending genomen. Dat behoeft geen toelichting. Maar de wereld noch de samenwerking en handel zijn helemaal tot stilstand gekomen.
Voor mensen in Oekraïne is het leven een extreem overleven geworden. Dat staat buiten kijf. Maar in Oekraïne, in de steden Kiev en Lviv, werken nog bloemisten; met bloemen uit Oekraïne, Nederland, Ecuador en Kenia.
In Nederland én in Rusland ondervinden ondernemers in de sierteeltsector en bloemisterij de gevolgen van de oorlog in het oosten van Europa. Zij worden geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen, waarop zij niet of nauwelijks invloed hebben.”

BK: Deze maand is de FlowerExpo in Moskou, hoe ziet die eruit zonder Nederlandse inbreng?

Mironova: “Na enkele pandemiejaren, waarin de directie met online alternatieven er nog iets van probeerde te maken, wordt het evenement weer fysiek georganiseerd. Toch zal het anders zijn dan het vele jaren is geweest. Russisch sprekende bezoekers zullen er zijn. Uit Kazachstan, Belarus en andere landen reizen ongetwijfeld geïnteresseerden naar Moskou. De Baltische Staten en Oekraïne zijn naar verwachting minder of niet vertegenwoordigd. Kwekers, handelaren en andere vakmensen uit landen die verder afstaan van de oorlog, zoals bijvoorbeeld China, India en Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen gaan zich wel presenteren. Zij onderzoeken welke kansen zij hebben om een positie op de Russische markt te bestendigen of op te bouwen.
Nederlandse veredelaars, kwekers en andere professionals uit de sierteeltsector waren altijd goed vertegenwoordigd op de beurs in Moskou. Met stands van Flower Experience heb ik er zelf interessante successen kunnen behalen. Voor mijn klanten heb ik met verrassende presentaties ter plaatse veel kunnen laten zien. Daarbij werd in de vorm van teksten, foto’s en videoclips content geproduceerd die ook na het evenement goed kon (en kan!) worden ingezet om successen voor mijn Nederlandse klanten te vergroten. Daarbij heb ik altijd prima samengewerkt met Russen. Dat zal nu anders zijn. Net als andere Europese ondernemers zoek ik andere wegen en nieuwe mogelijkheden. Ik vind die al in Kazachstan, Moldavië en Estland, en ook in Azië heb ik interessante contacten kunnen leggen.

Kazachstan en Baltische staten bieden kansen

Voor Nederlandse ondernemers is er meer aan de hand. Als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen zijn de prijzen voor energie enorm gestegen. Voor ondernemers in de glastuinbouw en sierteeltsector maakt dit de concurrentiepositie op de internationale markten nog ingewikkelder. Bovendien zijn de verschillende factoren die zo van invloed zijn op de ondernemingen in de Nederlandse sierteeltsector niet te beïnvloeden door de individuele ondernemers, en ook niet door brancheorganisaties.”

BK: Hoe verder?

Mironova: “Vooralsnog blijft de vraag naar Nederlandse sierteeltproducten in Rusland bestaan. In Kazachstan en andere landen bestaan ook kansen voor de sector. Het blijft interessant om een vinger aan de pols te houden in zowel Rusland als omringende landen. Dat is een reden voor mij om de ontwikkelingen rond de beurs in Moskou goed te blijven volgen.
De beurs verwacht ook dit jaar weer honderden deelnemers en vele bezoekers. De tentoonstelling richt zich op innovaties en trends in de productie en verkoop van bloemen en planten, technologieën en materialen voor de bloementeelt, de bloemenhandel, de bloemisterij en de landschapsinrichting. Zoals altijd. Ook zonder de Nederlandse deelnemers en bezoekers, die er de afgelopen decennia in steeds grotere aantallen waren.”

BK: Wat kan jij in deze situatie doen voor de Nederlandse sierteelt?

Mironova: “Dit jaar zal ik niet deelnemen aan de beurs in Moskou. Maar binnen de kaders van wat mogelijk en toegestaan is, zal ik de vinger aan de pols houden en trends, innovaties en informatie verzamelen. Voor mijzelf en voor mijn klanten in Nederland, België en andere landen buiten Rusland en Belarus. Niet iedereen zal die mogelijkheden hebben en daarom zal ik graag delen wat mij interessant, nuttig of opvallend lijkt.
Met mijn bedrijf Sobolj (www.sobolj.eu) en mijn platform Flower Experience (www.flowerexperience.eu) blijf ik de specialist op Rusland. Ik pas mij steeds weer aan de situatie aan en blijf beschikbaar voor mijn bestaande en nieuwe klanten. Juist nu kan ik een verbinding zijn tussen ondernemers in Nederland en in Rusland en andere Russisch sprekende landen.”

Door Walter Landesbergen

Natasja Mironova werd geboren in Irkoetsk, Rusland. Zij is woonachtig in Nederland sinds 1990 en ondernemer sinds 1994. In 2007 startte zij haar bedrijf Sobolj en het inspiratieplatform Flower Experience. Dit ter promotie van het Nederlandse sierteeltproduct in Rusland.

www.sobolj.eu

www.flowerexpeirence.eu

Natasja Mironova

Uit de krant