Logo bloemenkrant.nl
<p>V.l.n.r. Jacqueline van Oosten, Sonja de Kok en Jan Willem de Vries.</p>

V.l.n.r. Jacqueline van Oosten, Sonja de Kok en Jan Willem de Vries.

(Foto: Esdor van Elten)

‘We willen dit jaar nu echt met de Club van 100 de 100 aantikken’

BU Glastuinbouw: “We gaan nog meer laten zien wat we kunnen”


2021 was een roerig jaar voor de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) en de ‘Club van 100’. 2022 wordt het jaar van veranderingen. Initiatiefnemer Jan Willem de Vries wordt opgevolgd door Jacqueline van Oosten, en de Club van 100 gaat verder op het ingeslagen pad van professionalisering. En van groei: “Hopelijk wordt dit jaar de 100 aangetikt.”

DOOR ESDOR VAN ELTEN  

Het aantal leden van de Club van 100 is inmiddels 82. Sinds de start in 2015 met 25 leden heeft de club dus een flinke groei doorgemaakt, hoewel er ook weer leden, om diverse redenen, zijn afgehaakt. “Afgelopen jaar gingen er zes af, maar kwamen er, ondanks corona, weer zeven bij. Maar we worden nog wekelijks benaderd door bedrijven die belangstelling hebben om mee te doen”, aldus Jan Willem de Vries, die samen met Sjaak Bakker aan de wieg stond van de Club van 100. “Ik hoop dat we de honderd nog kunnen aantikken voor ik vertrek.” 

Personeelswissel

Inderdaad, Jan Willem gaat vanaf mei met pensioen. Met hem vertrekt één van de steunpilaren van de Club van 100. Gelukkig heeft hij een goede opvolger gevonden in Jacqueline van Oosten. Zij trad op 1 juni van dit jaar aan als business development manager bij de BU Glastuinbouw. Ze is nieuw bij de WUR, maar niet onbekend met de organisatie: “Hiervoor werkte ik ruim 22 jaar bij de FME, de branchevereniging voor de technologische industrie, waar ik me de laatste jaren vooral met de rol van technologie in een duurzaam voedselsysteem heb beziggehouden. In die rol heb ik ook verschillende keren samengewerkt in innovatieprojecten met de WUR. De Club van 100 heeft daar dus zeker raakvlakken mee. Wat ik mooi vind aan de club is dat niet alleen de technologiesector, maar het hele systeem van toeleveranciers aan de primaire sector is vertegenwoordigd. Alle partijen zitten om de tafel, en dat is goed als je naar innovatie streeft. “Het creëren van oplossingen voor de uitdagingen in de glastuinbouw vraagt samenwerking van verschillende partijen. Ik denk dat we met elkaar echt goud in handen hebben.” Met de sierteelt heeft Jacqueline weliswaar weinig ervaring, maar ze is al druk bezig om de sector te leren kennen: “Ik denk echt dat er veel kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de sier- en de foodteelt.”

Getroffen

Het vertrek van Jan Willem en de komst van Jacqueline is niet de enige personeelswissel. Het team werd afgelopen jaar hard getroffen door het overlijden van Nicolette van Tienhoven. “Een harde slag, niet alleen omdat ze een fijne collega en een warm mens was, maar ook omdat ze een spil was in onze organisatie”, aldus Jan Willem. Met de komst van Sonja de Kok beschikt de business unit nu weer over voldoende administratieve ondersteuning. Zo kan de organisatie weer met volle kracht het nieuwe jaar in, waarin, behalve de personeelswissels, nog andere veranderingen op stapel staan. 

Toekomstvisie

Om te beginnen is dat de professionaliseringsslag, die al eerder is ingezet, maar nu een vervolg krijgt. “We zijn indertijd gewoon ‘op zijn tuinders’ begonnen”, herinnert Jan Willem zich. “Met de gedachte dat we gaandeweg wel zouden bijsturen. Het moment om bij te gaan sturen is nu gekomen. We zijn door de tijd heen met zaken geconfronteerd die nu een goede plek moeten krijgen. Denk hierbij aan het organiseren van goed relatiebeheer met een eigen CRM-systeem tot het van het goed in kaart brengen van regelgevingen, zoals de vraag hoe we om moeten gaan met zaken als intellectueel eigendom.

Structuur

 “Meer structuur is nodig”, beaamt ook Jacqueline. “Zo willen we het komende jaar een aantal toekomstscenario’s gaan benoemen van waaruit de Club van 100 verder kan werken aan collectieve projecten.” Dat is nodig denkt zij: “Bedrijven hebben inspiratie nodig om wat er allemaal op ons af komt te kunnen aanpakken. De uitdagingen zijn eindeloos: energie, water, gewasbescherming, maar vooral de vraag: hoe ziet de toekomstbestendige glastuinbouw eruit en wat is er nodig om die te realiseren?” Het systeem van de Club van 100: een deel van de financiële inbreng voor gezamenlijk onderzoek, en een deel voor bedrijfsspecifiek onderzoek, blijft ongewijzigd. Maar de focus komt dus iets anders te liggen: “Wij willen een roadmap bieden om innovatie programmatisch aan te pakken. Meer resultaatgericht. Van daaruit kunnen zaken dan vertaald worden naar individuele bedrijfsvoering. Iets wat we direct in het nieuwe jaar aan onze adviesraad zullen voorleggen. Ik zie dat echt als een proces van co-creatie: het samenbrengen van kennis die bij de verschillende partijen aanwezig is.” 

Inspireren

Inspiratie, dat wil de BU Glastuinbouw ook bieden door te laten zien wat er in de afgelopen jaren allemaal al gerealiseerd is met behulp van de Club van 100. “Als we mensen hier rondleiden zijn die vaak verbaasd van hetgeen wij allemaal doen: dit wisten we niet”, legt Jan Willem uit. “We moeten dus meer laten zien wat we kunnen”, gaat Jacqueline verder. “Een concreet begin maken we al snel, als we tijdens de Horticontact dagen van 22-24 februari elke ochtend een symposium organiseren over thema’s uit de Club van 100. En van 17-19 mei is er tijdens de Floriade aandacht voor de circulaire glastuinbouw.”

Tijdens de Horticontact dagen is er elke ochtend een symposium over Club van 100.

Jan Willem de Vries startte samen met Sjaak Bakker in 2015 de ‘Club van 100’. In de “Club van 100” krijgen toeleveranciers in de glastuinbouw laagdrempelig toegang tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. Zij dragen bij aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland en nemen mede verantwoordelijkheid om de kennisinfrastructuur in stand te houden en te werken aan innovatiegedreven onderzoek en pre-competitieve projecten.

Tijdens de Horticontact dagen van 22-24 februari is er elke ochtend een symposium over thema’s uit de Club van 100. Van 17-19 mei is er tijdens de Floriade aandacht voor de circulaire glastuinbouw.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden