Logo bloemenkrant.nl
Foto:

Wat doet Transport en Logistiek voor jou?

Truck en Transport Special

Transport en Logistiek Nederland is de brancheorganisatie die werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. Zij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector.

TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. Veel specialistische kennis en expertise op het gebied van transport en logistiek zijn aanwezig en die kennis is grotendeels gratis beschikbaar voor de logistiek ondernemers die lid zijn. Alle informatie is te vinden op www.tln.nl . TLN verbindt haar leden en biedt een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers. Het is de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao voor haar leden. Het is een aanspreekpunt voor de sector en is het aanspreekpunt voor en over de sector.

Activiteiten

TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder. Het doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten ze een beweging op gang brengen. Dit doen ze door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van de leden staat hierbij centraal.

Toewijding

Medewerkers van TLN zetten zich in om de brug te vormen tussen de logistieke business en belangen van haar leden en de maatschappelijke bijdrage die de sector kan leveren. Dit betekent dat medewerkers goed kunnen luisteren, zichzelf verdiepen in de materie en kritisch kunnen doorvragen en van daaruit de vertaalslag kunnen maken naar oplossingen waarmee de sector haar maatschappelijke rol kan vervullen.

Eigenaarschap

Medewerkers van TLN voelen zich verantwoordelijk voor hun output. Dit betekent dat geleverde producten en diensten van hoge kwaliteit zijn, goed afgestemd zijn en tijdig gereed zijn. Daarmee is TLN in staat om proactief aan tafel te zitten en daar waar kansen zich voordoen, de sector goed aan te laten haken bij nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Het betekent ook dat er binnen TLN kritisch gekeken wordt naar de toegevoegde waarde van alle activiteiten voor de leden/ de sector. Eigenaarschap is ook proactief de input van collega’s zoeken en daarmee de boodschap sterker maken.

Ambitie

Medewerkers van TLN werken vanuit passie voor de sector en gaan voor het beste eindresultaat. Dit betekent dat voorstellen vooruitstrevend zijn, waarmee zichtbaar wordt dat TLN de sector vooruit wil helpen en gericht is op het vertalen van innovaties naar de sector. Door de krachten te bundelen versterken collega’s elkaar en het gezamenlijke resultaat.

Toekomst

De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden