Druk op FloraHolland bereikt kookpunt
Logo bloemenkrant.nl
Foto: bk
Bloemen in Beweging

Druk op FloraHolland bereikt kookpunt

Sinds het begin van dit jaar ontmoeten ledenraad, directie en rvc van Royal FloraHolland een storm van kritiek van ongekende omvang en kracht.

Op 26 januari verscheen de enquête gehouden door Flora Futura, waarin 860 respondenten hun onvrede uitten over beleid en uitrol van het digitaliseringsproject door het veilbedrijf. Dezelfde dag werd de petitie “De Noodrem” gelanceerd, waarop bij sluiting meer dan 700 keer is ingetekend. 8 februari jongstleden ontving de voorzitter van de raad van commissarissen van RFH, Jack Goossens, en de directie van RFH, Steven van Schilgaarde en David van Mechelen, een brief van de Branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten (VGB) waarin het veilbedrijf wordt verzocht een pas op de plaats te maken met haar strategische vernieuwing en haar koers en positionering te verduidelijken. Gelijktijdig vraagt VGB RFH weer aan tafel voor een gesprek in het belang van de sector.
En vrijdag 19 februari jl. werd aan de ledenraad het formele verzoekschrift aangeboden waarin 502 leden van RFH oproepen tot het besluit tot het houden van externe audits met betrekking tot Floriday, certificering en handel en wandel van de directie van RFH.

Het kookpunt lijkt bereikt.

Eensgezindheid is de uitweg uit elke crisis

Mogelijk dat alle commotie komende week tot een uitbarsting komt. Wenselijk dat dit niet gebeurt. De constatering dat alle druk die de laatste weken op RFH is uitgeoefend kennelijk nodig was om het veilbedrijf de oren en ogen te openen voor wat er speelt onder een substantieel deel van haar leden en klanten, is wrang.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Waarom hebben directie en rvc van Royal FloraHolland dit over zichzelf afgeroepen? Waarom niet beter geluisterd? Waarom is er niet begrepen dat kritiek ook hulp kan betekenen? Leg je oor te luister en je vindt niemand die de het veilbedrijf wil missen. Waarom is de kritiek niet opgevangen als een uiting van bezorgdheid?
Niet horen en niet zien is een keuze. Zoals wantrouwen, de mond snoeren, voorschrijven en opleggen. Machteloze strategieën die ervoor zorgen dat de wal het schip gaat keren. Onnodig. Zonde van de tijd. Verziekend voor de sfeer.

De wal en het schip

De sector lijkt inmiddels in een situatie terecht te zijn gekomen waarin handel en kwekers zich goed met elkaar verstaan en op fronten samen optrekken. Hoe bizar is het dan om vast te stellen dat de partij die juist in haar kerntaken heeft staan te verbinden die taak zo uit het oog is verloren.
Het zou goed zijn dat in de stilte die zich na een storm manifesteert, dit besef gaat doordringen.
Het paranoïde gedrag van het veilbedrijf is niet op zijn plaats. Als RFH haar taken goed uitvoert wordt ze op handen gedragen. Cees van der Meij spreekt in zijn interview elders in deze krant dat we weer trots moeten worden op de sector, naar inschatting van de Bloemenkrant is dat al het geval. De kritiek is er omdat men wil voorkomen dat zaken uit de rails lopen, daarvoor is de marktplaats te geliefd.
Hiermee is niet gezegd dat RFH anders van mening is. Alle partijen in de sector streven naar het behoud en het versterken van de markplaats. Hoe vreemd is het dan dat partijen met een dezelfde eindbestemming niet samen op reis gaan. Waarom moet dat met petities, brieven en enquêtes worden afgedwongen?

Redactie Bloemenkrant

* Santpoort-overleg is een sectorbreed gesprek waar handel en kwekers en RFH als gelijkwaardige partners, open minded over de toekomst van de sector spreken.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden