Logo bloemenkrant.nl
Chrysanten in vele kleuren.
Chrysanten in vele kleuren. (Foto: )
Growers pride

Chrysant heeft enorme stappen gemaakt

Over de chrysanten zijn er altijd wel ontwikkelingen te melden, maar als het aankomt op duurzaamheid dan zijn er de laatste twee á drie jaar grote stappen voorwaarts gezet.

Volgens Martien Borst, voorzitter van de Royal FloraHolland Product Commissie (FPC) Chrysant, een ontwikkeling om trots op te zijn. "In een relatief kort tijdbestek gerealiseerd. In de chrysantenteelt in Nederland worden er door de kwekers wekelijks vele miljarden natuurlijke vijanden ingezet om de plagen onder de duim te houden. Het is belangrijk voor calamiteiten een effectieve medicijnkast beschikbaar te houden. Nog niet zo heel lang geleden leek dit niet mogelijk."

Afvaardiging

In het dagelijks leven is Martien Borst verbonden aan Bovebo BV in Hensbroek, een onderneming die al meer dan veertig jaar actief is in de chrysantenteelt. Dit maakt Borst tot een man uit de praktijk. Naast de chrysantenteelt vindt hij het belangrijk het product chrysant in een breder perspectief te zien en levert hij een bestuurlijke bijdrage als voorzitter van de FPC Chrysant. "Al sinds de veilingfusie in 2007. Ik denk dat het goed is dat je als kwekers van een groep producten een afvaardiging hebt bij een organisatie zoals Royal FloraHolland. Het is tenslotte onze coöperatie."

Buitenlandse aanvoerders

Jammer vindt Borst het wel dat de nieuwe FPC structuur die vorig jaar is doorgevoerd nog niet direct de gewenste verbeteringen biedt. "Zo zou ik persoonlijk liever zien dat een accountmanager kwekers zou aansluiten bij de FPC. Daarnaast verdient de communicatielijn vanuit Royal FloraHolland als organisatie richting de FPC leden op een aantal punten nog verbetering. Te vaak worden we verrast. Neem de buitenlandse aanvoerders. Dit was een serieus punt van discussie, mede veroorzaakt door het totale gebrek aan communicatie ."

Telersverenigingen

Terugblikkend op het areaal van in Nederland geteelde chrysanten stelt Borst dat dit momenteel zo'n 625 hectare bedraagt. "Binnen dit areaal zijn meer dan honderd chrysanten telers actief en waarvan ook best nog wat seizoenaanvoerders. Voor marktgerichte productie wordt er meestal samengewerkt. Er zijn meerdere telersverenigingen die op verschillende manieren met elkaar de markt en marketing benaderen." Het assortiment is nog steeds breed, hoewel de echte vernieuwing in de chrysanten is afgenomen. Vernieuwing komt er momenteel voornamelijk via de telersverenigingen. Vervanging en verbeteringen in hoofdsegmenten zijn daarentegen van alle tijd. Het beeld van de chrysant van de toekomst is voor de meeste kwekers hetzelfde zeker niet specifiek voor chrysant. Een efficiënt te telen product. Door de markt gewild en met zoveel mogelijk resistenties in zich waardoor chemie niet of minimaal hoeft te worden ingezet."

Collectieve promotie

De promotie is collectief geregeld. "Als chrysantenvak doen we de promotie gezamenlijk, kwekers en veredelaars. Hiervoor is de stichting Chryson opgericht. Via Justchrys ondernemen we promotie activiteiten om kleuren en vormen, beschikbaarheid en mogelijkheden van chrysant onder de aandacht te brengen op een moderne en inspirerende wijze. Zie www.justchrys.com"

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden