Fleuroselect: succesvolle campagne tegen illegale vermeerdering | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: Fleuroselect

Fleuroselect: succesvolle campagne tegen illegale vermeerdering

De 2019-editie van de campagne tegen illegale vermeerdering van wettelijk beschermde variëteiten is succesvol verlopen. Dat melden de pot- en perkplantenveredelaars die zich verenigd hebben in Fleuroselect.

Negen veredelaars en zes landen
Negen vooraanstaande pot- en perkplantenveredelaars, verenigd in Fleuroselect, gaven hun steun aan de campagne. Het werkgebied bestond uit zes landen: Nederland, België, Duitsland, Italië, Kroatië en Slovenië. Er vonden controles plaats bij willekeurig geselecteerde kwekerijen, waarbij gekeken werd of de uiteindelijke productie overeenstemde met de hoeveelheid aangeleverd stek. Net als in voorgaande jaren werkte Fleuroselect samen met de Royalty Administration International, een wereldwijd opererende specialist in kwekersrecht, licentieovereenkomsten en royalty's.

Bewustwording voorop
Er waren zeker verschillen tussen de diverse regio's, maar uit de campagne bleek dat gemiddeld 34% van de bezochte kwekers zich op een of andere manier aan illegale vermeerdering schuldig maakte. De betreffende kwekers moesten alsnog de verschuldigde royalty's betalen en kregen daarbovenop een boete. De bij Fleuroselect aangesloten veredelaars wijzen erop dat het niet de bedoeling van de campagne is om individuele kwekers te viseren, maar om de hele sector duidelijk te maken dat illegale vermeerdering niet wordt getolereerd.

Investeringen in veredeling
De Fleuroselect-veredelaars investeren tot 25% van hun winst in veredeling met als doel vernieuwingen op de markt te kunnen brengen. Dergelijke nieuwe variëteiten worden bijvoorbeeld tegen hogere retailprijzen verkocht, of zijn tegen lagere kosten te produceren. Kwekers kunnen daarmee dus een grotere marge realiseren. De licentievergoeding is een eerlijke manier om de ontwikkelingskosten te delen.

Klokkenluiders-tiplijn
Fleuroselect heeft verder aangekondigd dat er een tiplijn voor klokkenluiders in het leven is geroepen waar mensen vermeende illegale vermeerdering kunnen melden. De tiplijn staat open voor iedereen die werkzaam is in de productie en distributie van planten.
De tiplijn heeft al voor enige reuring in de sierteelt gezorgd, en naar verwachting gaat die nog toenemen. Alle binnenkomende tips worden zeer vertrouwelijk behandeld en komen terecht bij het secretariaat van Fleuroselect. De naam van de tipgever blijft altijd geheim. De tips worden gescreend en vervolgens doorgegeven aan Royalty Administration International, die de meldingen al dan niet verwerkt in de reeks bezoeken aan willekeurig geselecteerde kwekerijen.

Campagne 2020
Fleuroselect is van plan om de campagne in 2020 te herhalen. De campagne moet volgend jaar niet alleen de bewustwording onder kwekers vergroten, maar ook onder internationale distributeurs en retailers.


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>