Logo bloemenkrant.nl
Foto: BK
Bloemen in Beweging

Flora Futura

"Uniek samenwerkingsverband tussen handel en kwekers."

Je zou kunnen zeggen dat Flora Futura geboren werd op 4 oktober 2017. De dag dat vertegenwoordigers van de groep 'Behoud van de fysieke klok' succesvol optraden op de extra algemene ledenvergadering van Royal FloraHolland. De klok bleef. En als uitvloeisel van het succes werd niet veel later de nieuwe vakvereniging Flora Futura opgericht. Met als eerste voorzitter Rémi van Adrichem, eigenaar van RM Plants.

Van Adrichem: "Flora Futura is uniek, omdat handel en kwekers gezamenlijk optrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking in de keten de toekomst is."
FF richt zich dan ook op zaken die alle schakels in de keten aangaan. Speerpunten zijn: scholing, kwaliteit en het versterken van de fysieke klok.

Wie de jeugd heeft…

Van Adrichem: "De sierteeltsector in Nederland is de Champions Leaque als het gaat over veredeling, logistiek en productie. Toch kampen we met een tekort aan jonge arbeidskrachten. Enerzijds door het uitgedunde groene onderwijs, waar zijn nog goed tuinbouwscholen, anderzijds omdat onze sector zich te weinig laat zien.
Dat onbekend is onbemind zullen we moet omzetten in bekend en bemind. Flora Futura ziet het als haar taak om de jeugd te enthousiasmeren voor het vak. En dat werkt. Onze stages en workshops worden goed gewaardeerd. Leerlingen zijn verrast door de wereld van bloemen en planten."

Kwaliteit

"Dat de keurmeesters en de monsterkassen zijn verdwenen is geen vooruitgang. Foto-informatie bij het veilen van bloemen laat veel te wensen over. En bij het veilen is niet duidelijk of je te maken hebt met vers gesneden of lang gekoelde bloemen.
Het zijn zomaar wat voorbeelden van zaken die beter moeten. Ons product moet goed zijn, ons assortiment breed met de nodige bijzonderheden en noviteiten, en ons handelsproces efficiënt. In zeer goede harmonie werken wij met Royal FloraHolland aan diverse verbeteringen. Flora Futura ziet kwaliteit als een license to operate."

Klok

"Van de totale bloemen- en plantenhandel gaat ongeveer 40% via de klok. De bulk van vroeger wordt nu direct geleverd, waardoor het kopende publiek de laatste jaren enorm is veranderd. De huidige klokclientèle koopt graag veel meer sortiment in kleinere afname-eenheden. De klok heeft anno 2019 een totaal andere functie gekregen.
Het versterken van de klok is van groot belang. Dat onderkent Royal FloraHolland. Vanuit de veiling worden we, in de personen van Aad van den Enden en Arie Bezemer, volop gesteund bij het realiseren van presentatieruimtes achter de klokken in Aalsmeer en Naaldwijk.
En dat werkt. Het oude adagium zien is kopen is nog steeds van kracht.
Als vakvereniging maken we ons hard om de presentatieruimte als fenomeen flink op te tuigen. De koopvloer moet weer groen worden. Een inspirerend en verrassend meeting point."

Toegevoegde waarde

Van Adrichem; "Wat mij heeft overdonderd sinds ik actief ben in Flora Futura is de feedback die ik krijg van mijn kopers. Ik ben er achter gekomen dat kweker en koper meer overeenkomen dan verschillen. We zitten in hetzelfde schuitje: de consument zo goed mogelijk bedienen.
Dat gezamenlijke streven, ondersteund door de kennis en kunde van de verschillende schakels, resulteert in onbetaalbaar voordeel voor de samenwerkende partijen. Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap van Flora Futura."


Flora Futura telt nu 71 leden. 60% is koper, 40% is kweker. Eind 2020 wil de vakvereniging op een ledental van 250 zitten.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden