Nieuwe partners voor EnergieAkkoord Greenport | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: greenport west-holland

Nieuwe partners voor EnergieAkkoord Greenport

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland heeft dertien nieuwe partners.

Gasunie, Uniper, Havenbedrijf Rotterdam, Evides, Duurzaam Voorne/Hydreco GeoMEC en TU Delft (faculteit 3mE) en zeven warmtecoöperaties uit het Westland hebben het akkoord ondertekend. Daarmee komt het totaal aantal partners op bijna vijftig.

Klimaatneutrale sector
In de glastuinbouw wordt er met onderzoek, innovatie, praktijktoepassingen en veel projecten hard gewerkt aan een klimaatneutrale sector in 2040. Dat doel is ook vastgelegd in een EnergieAkkoord, dat in 2017 door 36 partijen in de Greenport werd ondertekend. Met het EnergieAkkoord verbindt Greenport West-Holland energieprojecten, zorgt voor kennisdeling tussen partners en wordt verantwoordelijk voor de gebiedsaanpak glastuinbouw in het kader van het Klimaat- en Energie Akkoord. Ook levert zij een sectorale inbreng in de Regionale EnergieStrategie.

De ontwikkeling van warmtenetten gevoed door havenwarmte en door duurzame bronnen zoals geothermie is een van de belangrijke actuele thema's. De levering van voldoende externe CO2 is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Daarnaast is er aandacht voor toepasbaarheid van nieuwe mogelijkheden zoals smart grids, waterstof, hoge temperatuuropslag en aquathermie in de glastuinbouw. Het EnergieAkkoord in de Greenport loopt nog tot en met 2020.
 

Zie voor het hele artikel Greenport West-Holland

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>