Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR

Niks kennis weggeven…

Aan al die mensen die tegen mij gezegd hebben, waar zijn jullie mee bezig, jullie brengen al onze kennis over de grens wil ik zeggen: word wakker!

De challange waarbij in een internationale wedstrijd 5 teams het klimaat in een onderzoekskas moeten besturen met behulp van kunstmatige intelligentie, om zo de beste opbrengst te halen met de laagste input aan bijvoorbeeld water en energie, is een echte waarschuwingscall voor de Nederlandse glastuinbouw. 
Deze wedstrijd heeft ons laten zien waartoe men in het buitenland in staat is. Het heeft ons laten zien dat het mogelijk is, dat zelflerende software de menselijke beslissingen (geleidelijk gaat) overnemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van allerlei sensoren en camera's. Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen telers op afstand hun kas optimaal beheren, zelfs vanaf de andere kant van de wereld.
Willen wij een rol van betekenis blijven spelen, dan moeten we nog meer bezig zijn met nieuwe kennisontwikkeling. Want echt… als we niet schakelen dan worden we afgetroefd.

Een gezamenlijk hoger doel
Het is nog niet zo lang geleden dat een van onze boegbeelden uit de sector schreef: "Om de koppositie van de Nederlandse tuinbouw te behouden, moeten we grensverleggend denken". Hij schrijft "de Nederlandse tuinbouw staat aan de vooravond van grote veranderingen. Ontwikkelingen in productietechnieken, wereldhandelsstromen, de opkomst van online handelsplatformen en veranderd consumentengedrag, knagen aan de decennialange technologische- en handelskoppositie van de Nederlandse tuinbouw".
De vraag die wordt gesteld, is welke ontwikkeling de hegemonie van de Nederlandse tuinbouw definitief gaat ondergraven: is het de opkomst van nieuwe technologieën zoals vertical & remote farming. Ik ben het met hem eens als hij stelt, dat er veel uitdagingen voor de deur staan, die om een fundamenteel andere aanpak vragen en dat er een grensverleggende visie en ondernemerschap nodig is om de Nederlandse glastuinbouw een voorsprong in de wereld te laten behouden. Er zijn baanbrekende innovaties voor nodig.
Het lijkt wel of ik mij zelf hoor praten: "Het wordt tijd dat ondernemingen in de tuinbouw hun grenzen gaan verleggen. Die baanbrekende innovaties kan de tuinbouw alleen bereiken bij het vooruitzicht op een hoger, schijnbaar onbereikbaar, doel. Een doel dat tot gezamenlijke actie en ontwikkeling aanzet. Een gezamenlijk hoger doel dat verbindt". Is dat niet iets waar wij als Wageningen UR Glastuinbouw elke dag weer mee bezig zijn, vraag ik mijzelf af? 

Ruimtelandbouw
Tuinbouw op de planeet Mars of in de ruimte spreekt de nieuwe generatie tot de verbeelding. Het kan de Nederlandse tuinbouw uitdagen te werken aan fundamenteel andere systemen en technologieën. Dat dit radicale innovaties vergt in circulair telen dat weten we. Zou de schrijver weten dat we als Wageningen UR Glastuinbouw al meerdere jaren werken aan een project Ruimtelandbouw? Waarbij wij de vraag proberen te beantwoorden hoe we verse groenten kunnen telen in de ruimte of als we ooit op Mars wonen?
Als bedrijf zijn we betrokken bij een grootschalig Europees project op Antarctica. De groenten die daar in een teeltcontainer groeien, worden dagelijks gemonitord door onderzoekers van ons bedrijf. Natuurlijk is het zo dat massaal leven en telen in de ruimte nu nog heel ver weg lijkt, maar het levert ons heel veel nieuwe kennis en inzichten op in het circulair telen. Immers, de kennis die wij als bedrijf opdoen is niet alleen toepasbaar voor ruimtereizen, maar ook voor telen op afstand in aardse omstandigheden en bijvoorbeeld Vertical Farming. Het is de ultieme vorm van circulariteit. Doordat wij als bedrijf aan dit soort internationale projecten werken, kan u als teler op aarde hiervan straks de vruchten plukken en zo onze koploperpositie behouden.

In het genoemde schrijven wordt ons project de Autonomous Greenhouse Challenge aangehaald. Een project dat gefinancierd wordt door Tencent. Gesteld wordt dat David Wallerstein, de CXO van dit bedrijf, met dit project alle laatst beschikbare kennis over de autonome kas verzamelt en dat hij daarmee voor een dubbeltje op de eerste rij zit. En dat wij als land door hieraan mee te doen', al onze kennis eenvoudig weggeven aan een van de mogelijk grootste concurrenten van ons Nederlandse tuinbouw ecosysteem.
Hier wordt de plank flink misgeslagen. So wie so wordt er geen kennis gedeeld, het is een competitie waar teams het tegen elkaar opnemen. Men krijgt geen inzicht in elkaars gegevens. Ook de opdrachtgever niet… Wij als bedrijf hebben dat wel en dit komt op een zeker moment ten goede aan Glastuinbouw Nederland.
Waar wij ons zorgen over moeten maken is dat een aantal van de deelnemende teams nog nooit in een kas is geweest, laat staan dat ze ooit met de teelt van komkommers bezig zijn geweest. En toch presteren ze beter dan de beste telers. Hoe kan dat, als je nog nooit een komkommer hebt ingedraaid...? Wat gaat er gebeuren als ze ook nog bekend en vertrouwd raken met het gewas, vraag ik mij af. Hier kunnen wij alleen maar van leren.

Weggeven? Krijgen!
Wij geven niks weg aan kennis, eerder het omgekeerde is het geval. Glastuinbouw Nederland word wakker en sla de handen ineen!

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden