Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Vergeet je ons niet?

Ik krijg een publicatie onder ogen van de Rabobank. De titel 'Volop kansen voor de Nederlandse sierteelt' prikkelt en ik besluit door te lezen. Als sector zullen we te maken krijgen met hybride consumenten, die het ene moment een luxe boeket wil en het andere moment een bloemetje koopt bij de winkel waar elke week de boodschappen worden gedaan.

Dat maakt dat u als ondernemer moet kiezen gaat u voor cost leaderschip, waarbij efficiency en kostenbewaking kernwoorden zijn of gaat u voor de niche met kleine orders maar met hoge marges. Ik lees welke keus u maakt, maakt niet uit maar niet kiezen heeft grote risico's.

Een andere ontwikkeling die de bank ziet, is dat de millennials, dat zijn de mensen geboren tussen 1985 en 2000, ook bloemen en planten kopen. Deze groep is thuis in het online winkelen. Het zijn wel kopers die gaan voor het gemak qua verpakking en naoogst behandeling. Het is de groep die gevoelig is voor beleving luchtzuiverende werking, het effect op de werkomgeving en decoratie. De cijfers liegen er niet om. De aankoop bij Nederlandse Bloemisten van bloemen en planten werd in 2016 gedaan door iemand die jonger was dan 39 jaar. In de online verkoop van onze producten zit vooral bij mannen groei. De Rabobank verwacht dat de verkoop via dit kanaal in 10 jaar tijd zal groeien naar 30%!

Een andere heel belangrijk doelgroep zijn de babyboomers. Het zijn de mensen die geboren zijn tussen 1950 en 1960. Het is een groep mensen die een andere levensfase ingaan. Ze staan op het punt om de arbeidsmarkt te verlaten en zitten over het algemeen ruim bij kas. Ze zijn vaker thuis, op het balkon of in de tuin en willen sfeer en beleving, dat biedt enorme kansen.

De voortschrijdende urbanisatie waarbij het merendeel van de wereldbevolking straks in grote steden woont, biedt ook enorme kansen voor ons. Om toekomstige steden leefbaar te houden is vergroening een noodzaak. Al was het alleen maar voor gezondheid en het welbevinden. Een heel belangrijk aspect van groen in steden is de temperatuurbeheersing, waterafvoer en biodiversiteit van groen in de stad.

Voor ons als Nederland is urbanisatie een belangrijke kans en uitdaging, zeker als wij er in slagen die in consortia van architecten, aannemers en plantenleveranciers te doen. Er is een sterke relatie tussen koopkrachtstijging en groei van bestedingen in bloemen en planten. De verwachting is dat de consumptiewaarde van bloemen en planten de komende 10 jaar bijna 50% zal groeien. Dat zijn nog eens cijfers om vrolijk van te worden.

Wel is het zo, dat vanuit de maatschappij steeds meer gekeken wordt naar de wijze waarop wij onze producten produceren. Transparantie wordt steeds belangrijker met certificering als hulpmiddel. Om duurzaamheid te verbeteren is het van cruciaal belang dat ondernemers dit niet zien als opgelegde verplichting. Ik ben het meer dan eens als ik lees dat duurzaamheid een kans is voor de Nederlandse sierteeltsector. Met een goede communicatie tussen de tuinders en de keten los je de problemen niet op. Daar is onderzoek voor nodig, heel veel onderzoek. Het is juist dat elke ondernemer in de sierteelt een eigen verantwoordelijkheid heeft bij verduurzaming. Dat veredelingsbedrijven nieuwe technieken moeten omarmen om

versnelling te realiseren bij het inkruisen van residenties, is iets waar ze in mijn beleving volop mee bezig zijn. Maar het zijn trajecten van een lange adem en veel geld.

Bijna dagelijks ervaar ik dat Nederland internationaal gezien wordt als een vliegwiel van vernieuwing dankzij de unieke clustering van bedrijven. Reuze jammer vind ik dat nergens de rol van het onderzoek wordt genoemd. Is het niet het onderzoek wat belangrijke innovaties rond biologische gewasbescherming, waterzuivering en energiebesparing, etc. heeft mogelijk gemaakt? Het type onderzoek wat de basis heeft gelegd voor de toekomst van de sector die voor enorme uitdagingen staat. Zoals het structureel duurder worden van energie, strengere Europese eisen aan omgevingseffecten, en een markt die nieuwe producten blijft verlangen en eisen stelt aan productie. Ik durf te stellen dat zonder de krachtenbundeling tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoek en concentratie van onderzoeksinspanningen de tuinbouw nooit haar toppositie in de wereld bereikt.
Ik ben blij te lezen dat het (weer) tijd is voor ondernemers in de keten om gezamenlijk met de overheid te zoeken naar verbeteringen in duurzaamheid… maar vergeet het onderzoek niet.

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden