Logo bloemenkrant.nl
Foto: ZLTO

Subsidie voor vernieuwing en verduurzaming kassen

De provincie Noord-Holland bevordert de modernisering en verduurzaming van de tuinbouw, met een subsidie van € 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden.

De concentratie van bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO2-net. "Dit is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend kan blijven op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt.
De glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in Noord-Holland, die met energieneutrale kassen ook een grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven hier gebruik van gaan maken.", aldus gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken en Landbouw.

Aanvragen
Noord-Hollandse bedrijven kunnen vanaf 3 mei tot 30 november 2017 een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan vanaf 3 mei ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is €1.000.000,-

Meer informatie
Bedrijven kunnen zich voor advies over geschikte locaties in de Greenport Aalsmeer wenden tot Henk de Ruiter, manager Ruimte: hderuiter@greenportaalsmeer.nl
 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden