Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR
Column

Vooruitkijken en samenwerken, juist nu!

De glastuinbouw is een steeds meer innovatie gedreven sector.

Tuinders hebben er gewild of ongewild dagelijks mee te maken. We moeten oplossingen bedenken voor de problemen die onze teelt verstoren. Vaak zijn dat ziekten en plagen. 
Maar ook vaker krijgen wij te maken met een tekort aan goed geschoolde mensen om het werk te doen. Dit zou een enorme drijfveer moeten zijn om veranderingen in onze bedrijfsvoering door te voeren. We kunnen allemaal voorbeelden opnoemen van hoe en waarom het anders moet. Is het niet de vraag van onze klanten dan worden we wel gedwongen door de overheid die nieuwe eisen stelt aan de wijze waarop wij produceren.

Vragen
De laatste tijd spreek ik nog al eens ondernemers die goede plannen hebben voor de problemen waar ze tegen aanlopen. Vaak vraagt dit grote investeringen. Nu zijn individuele ondernemers tot veel in staat, maar soms is het doel alleen te bereiken door samen te werken. Maar ook aan ons uw vragen te stellen. Is het niet zo dat het stellen van de vraag het begin van de oplossing is? 
Voor mij geeft dit een extra dimensie aan mijn werk. Immers, wij als onderzoek kunnen hier veel aan bijdragen. U kunt zich voorstellen dat wat mij betreft het een enorme kans is om technologische ontwikkelingen in te zetten en zo de condities te scheppen voor een uitdagend toekomstig perspectief.
Hand in hand pre-competitief samenwerken aan toekomstscenario's om de problemen waar we voor staan op te lossen, is iets dat we veel vaker zouden moeten doen. Samen werken aan de waarom, de wat en de hoe vragen kan alleen als je bereid bent vooruit te kijken en nauw samen te werken met gelijkgestemden.
Het zal u niet verbazen als ik zeg dat wij als bedrijf u hierbij kunnen ondersteunen. Het is niet voor niets dat binnen Wageningen University & Research een expertise centrum "GreenVision" is opgericht.

GreenVision
GreenVision heeft een sterk netwerk met universiteiten, kennisinstellingen en ingenieursbureau's in binnen- en buitenland en houdt zich bezig met het bieden van concrete beeldverwerkingsoplossingen voor producten met grote natuurlijke variatie zoals in de glastuinbouw.
Is het zo dat robots in de auto-industrie gemeengoed zijn, wordt er in de tuinbouw nog veel handwerk verricht, omdat voedselproducten een grote variëteit hebben: geen paprika, komkommer of tomaat is exact gelijk aan een andere. Dit maakt het lastig om producten sensorisch door robots te laten analyseren en het handwerk om te oogsten te vervangen. Maar we zijn op de goede weg.
Het is een kwestie van tijd en capaciteit voordat de eerste robots hun intrede in de praktijk zullen doen. In samenwerking met het bedrijf Lacquey BV ontwikkelden binnen het EU-project PicknPack een volledig geautomatiseerde oplossing om trostomaten uit oogstkratten te grijpen en de tros in een verpakking te plaatsen. Op basis van camerabeelden analyseren we de trossen en bepalen we de 3D-grijppunten en -oriëntaties van de robot.
Voor het geautomatiseerd steken van rozenstek is een technologie ontwikkeld om de snijpunten van rozen te bepalen voor het vervolgens geautomatiseerd steken van stekken. Dit gebeurt op basis van een 3D-reconstructie van de rozentakken. Maar ook het sorteren van tomatenstekjes. Met behulp van meerdere camera's wordt een 3D-analyse van de structuur van de plant gemaakt, waarna de kwaliteit kan worden bepaald en de plantjes automatisch op kwaliteit worden gesorteerd.
Op dit moment loopt er een project om een mobiel cameradetectiesysteem te ontwikkelen welke het mogelijk maakt om informatie te verzamelen van individuele planten. Als we hier in slagen dan zal dit leiden tot een verbeterde kwaliteit, een hoogwaardiger en duurzamer product, een effectievere energiebenutting, het gebruik van minder gewasbeschermingsmiddelen en minder uitval.
Ik heb het dan nog niet eens gehad over Big Data. Het gaat dan over de waarde van data die ontstaat als er meerdere gegevens uit verschillende bronnen met elkaar worden gecombineerd, zo ontstaat kennis van waarde voor uiteenlopende sectoren. Big data biedt enorme mogelijkheden. Ook hier kunnen wij een vooruitstrevende rol spelen. 
Ik ben er van overtuigd dat we met elkaar moeten werken aan systeemsprongen. Niet méér van hetzelfde, maar radicaal anders. Zoals we bij gewasgezondheid aan de slag zijn. Tot nu toe probeerden we het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen door alleen als het echt nodig was later bij te sturen in de teelt. Nu ontwerpen we systemen waarbij de nadruk ligt op weerbaarheid en het voorkomen van problemen. Door een combinatie van verschillende maatregelen moet het zo worden dat ziekten en plagen geen kans krijgen. 

Wij zijn er klaar voor, nu u nog..! 

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)


 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden