Logo bloemenkrant.nl
Column

Nadenken over nieuwe samenwerkingsverbanden

Zo aan het einde van het jaar hebben veel mensen de neiging om terug te kijken naar wat er allemaal is gebeurd. Ik overpeins wat het jaar mij heeft gebracht.

Wat betreft mijn werk … ga ik nog een stapje verder door na te gaan of ik uit deze overpeinzingen verbeterpunten kan halen en actiepunten benoemen waar ik aan kan werken.
Wat als eerste bij mij naar boven komt is dat ik regelmatig hoor dat wij de binding met de praktijk aan het verliezen zijn.

Als ik dit hoor doet het mij de wenkbrauwen fronsen. Immers ik kan deze opmerkingen niet plaatsen en vraag mij in alle oprechtheid af waar dat vandaan komt. Ik heb juist een heel andere ervaring. Is het iets dat ons wordt aangepraat of is het echt zo? Ik zou wensen dat ik het wist en wil u van harte uitnodigen als u van mening bent dat wij van u zijn vervreemd met ons in gesprek te gaan. Het maakt wel dat bij mij de gedachte opkomt dat ik hier in moet investeren door aan iets nieuws te beginnen.

Verandering
Ik heb dan ook het idee opgepakt om te werken aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Ik weet nog niet wat het ons gaat brengen, maar heb het gevoel dat ik nog meer mijn best moet doen om met u binding te houden. 
Nu is het wel zo dat er in onderzoeksland heel veel is veranderd. Deze verandering zal zich de komende jaren gaan doorzetten.
Het veranderen heeft vooral betrekking op de financiering van het onderzoek. Vroeger was het zo dat meerjarige gewas overschrijdende projecten vanuit het grote PT-collectief werden gefinancierd, door velen op afstand werd gevolgd. Nu is het zo dat projecten veelal medegefinancierd worden vanuit gewasgerichte kennis coöperaties.
Naast dat het ons steeds meer moeite kost om grote gewas overschrijdende onderzoeksthema's gefinancierd te krijgen, krijgen we ook steeds meer te maken met geheimhouding. Het is niet meer vanzelfsprekend dat resultaten van onderzoek vrijelijk beschikbaar zijn. U heeft het al eerder in mijn columns kunnen lezen hoe ik daar over denk. Is het niet zo dat als je niet kunt delen je ook niet kan vermenigvuldigen?
Het wegvallen van de collectieve financiering via het Productschap Tuinbouw is een aanslag geweest op het strategisch toegepast onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw. Tot nu toe heeft niemand dat nog gemerkt immers we waren aan het pot verteren.

Droom
Nu zijn we in een tijd beland die aanpassingen en heroriëntatie vraagt. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel, het heeft ook iets moois gebracht. Toeleverende bedrijven in de tuinbouwsector hebben aangegeven dat ze de Nederlandse kennisinfrastructuur in stand willen houden. De club van 100 geeft heel veel energie en verdient veel meer aandacht dat dat het tot nu toe heeft gehad. Er zijn zelfs bedrijven die als ambassadeur optreden voor dit initiatief.
Ik droom van verandering.
Hoe kan het zijn dat er onder u mensen zijn die zeggen dat wij de binding met onze sector aan het verliezen zijn? Nu zijn wij geen bedrijf dat voor zichzelf opkomt door steeds maar weer op de borst te kloppen. U bent er niet voor ons, wij zijn er voor u! De Amerikanen zeggen 'Take a risk or lose the chance'. Nu is het niet zo makkelijk om veranderingen aan te brengen. Gelukkig is het zo dat niet stante pede het roer moet worden omgegooid. Van mijn werkgever mag ik tijd vrijmaken om nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Ik stel voor dat we met elkaar eens goed over de dingen die moeten veranderen gaan nadenken.  

Ik wens u het allerbeste voor het nieuwe jaar!

Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)
 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden