We hebben geen keus
Logo bloemenkrant.nl
Column

We hebben geen keus

We zullen wel moeten verduurzamen.

Dat alles anders gaat worden zal iedereen merken. Loskomen van fossiele brandstof wordt de grootste transitie van deze eeuw. Even doorkijkje naar de toekomst. In 2035 verwarmen wij onze huizen zonder aardgas en rijden onze auto's niet meer op fossiele brandstof.

Transitie
Ik vertel u niets nieuws. Kijk om u heen, het is al gaande. Op dit moment is 5% van ons energiegebruik duurzame energie. We hebben dus nog veel te doen. Onderzoek laat zien dat het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw kan groeien doordat de warmteproductie afneemt en er meer duurzame energieprojecten komen. De daling die in gebruik van fossiel, die we nu zien, wordt vooral veroorzaakt door krimp van het sectorareaal, selectievere inzet van warmte, verschuiving van de elektriciteitsproductie met warmtekrachtkoppeling van verkoop naar eigen gebruik voor de toenemende belichting, en de realisatie van duurzame energieprojecten.
En wat dat laatste betreft, dat zijn er nogal wat. Zo was ik afgelopen maandag te gast bij de Meet en Greet bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Pijnacker Nootdorp. Een perfect georganiseerde bijeenkomst waarin zichtbaar duidelijk werd wat er allemaal in een jaar is te bereiken is als het gaat om verduurzaming van de sector. Een jaar geleden was men aan het nadenken over restwarmte uit het Botlekgebied naar de Greenport Westland Oostland te halen in plaats van het in zee te laten weglopen.

Korte termijn
Op dit moment zijn de energieprijzen laag en dat maakt dat bedrijven het eigen belang laten prefereren. Het is korte termijn denken maar begrijpelijk. Maar waar deden we het ook allemaal weer voor. Als sector hebben we met de overheid afgesproken dat we in 2050 fossiel vrij zijn. Er moet dus heel veel gebeuren en gelukkig gebeurt er ook heel veel.
Het begint met het besef dat de toekomst van de tuinbouw afhankelijk is van verduurzaming. Dat is meer dan de transitie van duurzame energie, dat is een totaalplaatje van alles wat we doen. Als we deze ontwikkeling willen versnellen, zal meer dan ooit het bedrijfsleven, overheden en onderzoek de handen ineen moeten slaan om te komen tot een versnelling.
We kunnen er niet omheen dat energie een belangrijke rol speelt in het vergroten van de productiezekerheid van groenten, bloemen en planten. Nu gebeurt er al veel in de glastuinbouw. Zo is geothermie en Het Nieuwe Telen waar gewerkt aan energiebesparing inmiddels flink ingeburgerd.
Een heel grote kans is de ontwikkelingen van warmterotondes, warmtenetten voor zowel restwarmte afkomstig uit industriële bedrijvigheid gecombineerd met door de tuinbouw geproduceerde warmte.

Lange termijn
Een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is moet haalbaar zijn voor de glastuinbouw. Het is goed om waar te nemen dat de weg naar het gebruik van meer hernieuwbare energie en energiebesparing is ingeslagen. Als sector kunnen wij de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80-95% is teruggedrongen nakomen. 
Om dat te bereiken moeten we alle nu bekende CO2-arme energiebronnen en technologieën maximaal benutten. Om dat doel te bereiken moeten we werken aan energiebesparing, duurzame warmte, biomassa, schone elektriciteitsproductie, afvang en opvang van CO2. In deze transitie passen naar mijn idee op de lange termijn geen kolencentrales.
Om verduurzaming van de sector in gang te zetten met warmterotondes zullen ze nog een rol spelen. Maar zullen ze op zo kort mogelijke termijn worden uit gefaseerd als andere hernieuwbare en duurzame energiebronnen een grotere rol gaan spelen.

Het gevoel van urgentie met betrekking tot het energievraagstuk is op dit moment onder Glastuinbouwondernemers nog erg laag. Een van de aanwezige die het naar mening heel goed begreep vertelde ons "Veel belangrijker dan de energieprijzen, is de maatschappelijke discussie". 

Jan Willem de Vries

Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)
 


 

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden