Een wens voor het nieuwe jaar... | De Bloemenkrant
Logo bloemenkrant.nl
Foto: WUR

Een wens voor het nieuwe jaar...

  Column

Langs deze weg wil ik u als lezer van mijn blogs een in alle opzichten, maar vooral een gezond 2020 toewensen.

Met een heel nieuw jaar voor de boeg ben ik nieuwsgierig wat ons allemaal te wachten staat als het gaat over onderzoek. Er is zo verschrikkelijk veel te doen, dat het als je er zo over nadenkt bijna niet mogelijk is om prioriteiten te stellen. De problemen waar we voor staan en welke opgelost moeten gaan worden zijn enorm. Neem alleen maar het gebied van gewasgezondheid met al de problemen op het gebied van het beheersen van onze huidige ziekten en plagen. Middelen in onze medicijnkast worden steeds schaarser. Ik heb het dan nog niet over de ziekten en plagen waar we het komende decennia mee te maken krijgen. Het is geen vraag of ze komen, maar veel meer één van wanneer ze komen. We zullen dus toe moeten naar een systeem waarmee wij onze gewassen weerbaarder kunnen maken tegen insectenplagen en infecties veroorzaakt door bacteriën, schimmels, en virussen. 

Microbioom
Dat het van belang is dat onze gewassen ongestoord kunnen groeien, zonder ziek te worden is evident. Maar hoe gaan we dit nu bereiken? Om onze gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen worden nog vaak chemische middelen gebruikt als het met biologische gewasbeschermingsmiddelen even niet lukt. De weg die we op moeten gaan zal er een moeten zijn van die gebaseerd is op levende en van nature aanwezige micro-organismen, naast natuurlijke vijanden.
In, om en op de plant zijn bacteriën en schimmels aanwezig die de plant van nature beschermen tegen ziekten en plagen. Al deze micro-organismen op en in de plant samen worden het microbioom genoemd. De samenstelling van dit microbioom verschilt van plant tot plant. We zullen met elkaar een zoektocht moeten aangaan over hoe het microbioom aangepast of verbeterd kan worden. Dat zou kunnen door er nieuwe nuttige bacteriën en schimmels aan toe te voegen welke de weerbaarheid mogelijk kunnen versterken. 

Helaas weten we nog maar weinig over hoe het dit microbioom in elkaar steekt en hoe de nuttige bacteriën en schimmels de plant helpen om zich te weren tegen zijn belagers. Ook is nog een onontgonnen terrein van wat er gebeurt als het natuurlijke microbioom wordt aangepast met nieuwe bacteriën en schimmels. Wat dit onderzoeksterrein zo moeilijk maakt is dat interacties tussen planten en microbioom complex zijn. Immers er moet niet alleen rekening worden gehouden met de directe interactie tussen plant en individuele micro-organismen, maar ook met de interacties tussen de verschillende micro-organismen onderling en de invloed die ze hebben op de processen die zich binnen de plant afspelen. 

Geloof
Maar hoe gaan we het nu aanpakken? Voor u als ondernemer zal het vooral een kwestie van geloof in de noodzaak moeten zijn, dat het tijd wordt dat er iets gaat gebeuren. Met elkaar zullen we moeten werken aan een trendbreuk in de wijze waarop wij onze gewassen gewassen willen beschermen tegen ziekten en plagen. Ik ben er van overtuigd dat als we met elkaar, en dan bedoel ik de hele sector, een enorme versnelling kunnen bereiken in een goede richting voor het oplossen van de problemen waar we voor staan.
En het kan ...
We hebben het als sector al een keer eerder gepresteerd. Kijkt u maar eens naar de ontstaansgeschiedenis van Kas als Energiebron. Een geschiedenis over een moeizame zoektocht naar totaal andere manieren van energiegebruik, een verhaal van bevlogen doordrammers, van hoongelach en prestigieuze erkenningen. Een verhaal van vruchtbaar politiek topoverleg. En zie eens wat het ons allemaal heeft gebracht.  

Ik ben dan ook heel blij dat ik altijd heel nauw betrokken ben bij de ontwikkelingen binnen dit project. Kas als Energiebron heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan energiebesparing in de glastuinbouw. Het heeft nieuwe energiebesparende klimaatbeheersings- en energiezuinige productiesystemen voortgebracht, welke ook daadwerkelijk worden toegepast en daarom een belangrijke stap richting verdere verduurzaming van onze sector zijn.

Als ik voor u één wens mag doen voor dit nieuwe jaar, dan wens ik u net zo´n project, maar dan op het gebied van gewasgezondheid. 

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225608&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225606&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bloemenkrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>