Afbeelding
Foto: unsplash, muriam zilles

Drugsvondst op terrein Royal FloraHolland Aalsmeer

Algemeen

Op 4 augustus 2022 is door de Landelijke Eenheid in samenwerking met het politie wijkteam Aalsmeer, de Dienst Justitiële Inrichting, de gemeente Aalsmeer en onder begeleiding van de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland, een gecoördineerde actie uitgevoerd op het terrein van Royal FloraHolland Aalsmeer. Hierbij is een geringe hoeveelheid cocaïne in beslag genomen en een grote hoeveelheid alcohol gevonden.

Het op voorraad hebben van alcohol is op het gehele veilingterrein verboden. Bij dergelijke vondsten wordt altijd onderzocht wat de passende consequenties dienen te zijn. De aanleiding van de actie was een melding bij TFOC (Transport Facilitated Organized Crime), een programmaonderdeel van de Politie Dienst Infra van de Landelijke Eenheid, gericht op het tegengaan van georganiseerde criminaliteit in de transportsector.


Het TFOC team is regelmatig bij evenementen aanwezig om het melden van criminaliteit of het vermoeden hiervan, aan te moedigen bij het publiek. TFOC werkt samen met publieke en private partners aan weerbaarheid in de transportsector. Een anonieme melding wordt na ontvangst integraal beoordeeld. Gezamenlijk wordt hierop de interventiestrategie bepaald. Om bij deze actie de aanwezigheid van drugs te kunnen beoordelen, is een DJI drugshond ingezet. En werd vanuit het Centrum Weerbare Sierteelt, gevestigd op het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer, de actie gecoördineerd.”

Wil je melding maken van criminele activiteit of heb je een vermoeden als het gaat om drugscriminaliteit of uitbuiting? Neem dan contact op met de bedrijfsbeveiliging van Royal FloraHolland, met de wijkagent of meld het online bij of bel Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000.

Kijk voor meer informatie ook op deze site.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant