Afbeelding
Foto: BK

BBH

Algemeen Column

De financiering van Bloemenbureau Holland (BBH) hangt dus aan een zijden draadje. Daarover zijn handel (via VGB) en veiling al eerder met elkaar slaags geweest.

Dat was toen Royal FloraHolland in wezen zes miljoen op de plank liet liggen, bij opheffing van het Productschap Tuinbouw. Exporteurs en andere groothandelaren wilden best betalen, maar dan zoals zij dat altijd hadden gedaan. Met een plafond aan de bijdrage, wat vooral in het belang van mammoet-exporteurs was. Die betaalden tot een zekere omzet en daarna minder of niet meer. Dat was altijd goed gegaan, maar RFH kon, naar zij meedeelde, niet een gedifferentieerd tarief aan. Gevolg: Alleen de eigen achterban van de veiling - de kwekers dus - betaalde. Niet de exporteurs, ook niet bijvoorbeeld de hoveniers. Maar kennelijk was het destijds geen probleem dat niet iedereen in de sierteelt bijdroeg aan de generieke reclame voor het product.
De tijden zijn blijkbaar veranderd. De handel draagt nu wel bij, maar daardoor meent de veiling weer haar concurrentiepositie te verliezen. Op de rekeningen van de eigen klanten komt wel en op die van anderen niet het extraatje voor het BBH. De veiling wil niet verder op de oude voet. Waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat niet meer alle kwekers ook lid zijn van RFH. De enige oplossing lijkt nu een algemeen verbindend verklaring (AVV), zoals men die voorheen had via een verordening van het PT. Maar dat is nu eenmaal door de zoveelste politieke blunder afgeschaft. Omdat ik niet in herhaling wil vallen zwijg ik daar nu maar over….

Johan Th. Bos
Johan Th. Bos, redacteur van de Bloemenkrant, geeft in zijn columns zijn mening over de sierteelt.Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant