Leendert-Jan Plaisier, COO en eindverantwoordelijk voor de logistieke processen.
Leendert-Jan Plaisier, COO en eindverantwoordelijk voor de logistieke processen. Foto: RFH

Leendert-Jan Plaisier, over logistiek bij RFH

Algemeen Bloemen in Beweging

In de vorige Bloemenkrant kraakte Frank Timmermans van Flora Futura een aantal kritische noten over de piekaanpak van Royal FloraHolland. Wij vroegen Leendert-Jan Plaisier, COO en eindverantwoordelijk voor de logistieke processen, om een reactie.

BK: Erkent/herkent Royal FloraHolland de problemen die leden van Flora Futura hebben met de logistiek van Royal FloraHolland, in het bijzonder wat betreft de aflevertijden? Die zijn grillig, laat en schadelijk voor het bedrijfsproces van de kopers.
Plaisier: “We zijn ons zeer bewust van het effect van onze logistieke performance op de bedrijfsvoering van onze klanten. Om die reden zijn we al vroegtijdig in overleg gegaan met zowel kwekers als kopers over de piekperiode. Met hen hebben we diverse opties verkend. Daaruit kwam naar voren dat kopers vooral belang hechten aan betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de aflevering.
Dat we vanaf 3 april iets grover veilen en starten met bloemen en zodra het kan met planten, zorgt straks voor betere aflevertijden voor bloemenkopers. Een deel van de planten leveren we inderdaad later af, maar we hebben berekend dat in de piekperiode op 70 procent van de dagen de eindtijd uiterlijk 14.00 uur zal zijn.
Meer gespreid afleveren van planten heeft impact op de processen van plantenkopers, we begrijpen dat dit voor de ene koper makkelijker is dan voor de andere. Dit vraagt ook gewenning. Om kopers te helpen staan de verwachte eindtijden straks, net als nu, een week van te voren op onze website. Kopers weten waar ze aan toe zijn en kunnen daar rekening mee houden. Daarnaast worden bij planten de éénkoops CC’s direct na veilen afgeleverd en bieden we “vervroegd uitleveren” van klokvoorverkoop aan waar we over zijn op orderpicken.
Prioriteit blijft het aantrekken van extra logistiek medewerkers. Het tekort daaraan is de belangrijkste oorzaak van de achterblijvende eindtijden. Op de klok starten we met dezelfde lage Keur als voorheen maar hogen deze sneller op. De veilingmeesters houden hierbij de prijsvorming scherp in de gaten. Op onze website staat alles uitgebreid toegelicht.”

BK: Komt er van RFH-zijde een SLA, waarin strakkere afspraken over afleveren worden opgenomen?
Plaisier: “Eindtijden zijn afhankelijk van vele factoren, zoals aanvoervolumes, aantal transacties en de beschikbaarheid van logistiek medewerkers. Alles is erop gericht om maximaal te presteren, maar garanties in de vorm van een SLA gaan we niet geven. Dat kan ook niet omdat we een marktplaats zijn waarop leden en aanvoerders kunnen aanleveren wat ze willen veilen.”

BK: Is het zo dat alleen de kleinere kopers last hebben van late levertijden?”
Plaisier: “Misschien wel, voor sommigen. Waarbij het ook een kwestie van wennen zal zijn. Verschillende kopers geven aan eerst te willen zien wat het effect van de maatregelen is, en daarna pas geloven. Ik hoop dat we door het consequent halen van voorspelde eindtijden het vertrouwen terugwinnen. Wij zien juist dat voorspelbare logistiek bijdraagt aan een sterke klok. Want voorspelbaarheid geeft zekerheid en maakt kopen op de klok nog aantrekkelijker. Het is aan ons om dit waar te maken.”

BK: Zien jullie ook het gevaar van het ondermijnen van de plantenklok. Doordat levertijden niet gehaald worden, zijn directe stromen misschien een aantrekkelijk alternatief?
Plaisier: “Het percentage planten dat voor de klok komt is nu al fors lager dan bij bloemen. Voor zowel plantenkwekers als -kopers is directe handel al aantrekkelijk. Toch is de rol van de klok voor planten nog steeds heel belangrijk. Zeker waar het gaat om prijsvorming.
Vorig jaar hebben we gezien dat de klok, tegen de trend van de laatste jaren in, terrein heeft teruggewonnen op direct. We waren vorig jaar niet altijd voorbereid op het extra volume op de klok, hetgeen heeft bijgedragen aan de latere eindtijden. Door de voorspelbaarheid van het afleveren te vergroten, denken we juist de klok aantrekkelijker te maken.”

BK: In hoeverre zorgt de overgang naar orderpicken voor latere eindtijden?”
Plaisier: “Of we nu verdelen of orderpicken: met een tekort aan mensen staan bij beide processen de eindtijden onder druk. Het personeelstekort is de hoofdoorzaak van de latere eindtijden. Dat neemt niet weg dat het tijd kost om het nieuwe systeem van orderpicken perfect onder de knie te krijgen en te optimaliseren. We voeren het niet voor niets stapsgewijs in.
Het traditionele verdeelsysteem is gedurende een periode van tientallen jaren geoptimaliseerd en geperfectioneerd. Het duurt even voordat we dat met orderpicken kunnen evenaren. We hebben heel bewust gekozen voor orderpicken als systeem voor de toekomst. Het is minder duur dan maatwerksystemen op alle locaties, maar veel belangrijker nog zijn de mogelijkheden in de toekomst.
Dankzij het orderpicken kunnen we bijvoorbeeld met Select Delivery Klokvoorverkoop eerder uitleveren. Dat breiden we stap voor stap uit met meer tijdvakken, en voor meer verkoopkanalen.
Bovendien maakt orderpicken ook de overstap mogelijk naar de landelijke klok. Orderpicken is dus ook een investering in onze toekomstige dienstverlening. We zien steeds opnieuw mogelijkheden voor kansrijke nieuwe logistieke diensten, die voorzien in behoeftes van kwekers en kopers.”

Hoe zit RFH de relatie met Flora Futura?
“We hechten zeer aan een goede en open relatie met zowel kwekers en kopers. We hebben onze drie klantenplatforms voor klok, hybride en direct en daarnaast is er volop ruimte om mee te denken en mee te praten over specifieke onderwerpen. We vinden het vervelend dat Flora Futura ervaart geen invloed te hebben, ondanks dat we op verschillende fronten met elkaar in gesprek zijn. Bijvoorbeeld via onze klantenplatforms en we hebben recent ook een goed gesprek gehad over onze piekaanpak.”

Afbeelding

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant