Logo bloemenkrant.nl
Foto: RFH
Bloemen in Beweging

ACM geen spelbreker voor Floriway en positie Royal FloraHolland

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de volledige tekst van het besluit over de vergunningsaanvraag voor Floriway gepubliceerd. Daaruit blijken de uitkomsten van het uitvoerige onderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd naar de marktsituatie in de sierteeltsector. De ACM concludeert dat er vrijheid van keuze is voor de handel en logistieke dienstverlening in de sierteeltsector en dat data in Floriday goed zijn beschermd.

Dit bericht is integraal overgenomen van de site van RFH

Het uitvoerige onderzoek dat de ACM deed naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor Floriway richtte zich op twee deelonderwerpen: de samenwerking tussen de vervoerders binnen de markt voor sierteeltvervoer op de weg en de positie van Royal FloraHolland binnen de sierteeltketen. Onderdeel van het onderzoek was een uitgebreide enquête onder kwekers, kopers en vervoerders. Hiervoor zijn door het onderzoeksbureau CenterData duizenden ondernemingen benaderd.

Royal FloraHolland wordt door de ACM gezien als faciliterende partij voor transacties binnen de sierteelt. Activiteiten die hierbij horen zijn het vermarkten, het financieel afhandelen van transacties als ook het fysiek mogelijk maken van deze transacties door het aanbieden van ruimtes, docks, karren en fusten.

Data gebruikers Floriday voldoende afgeschermd

Bij het onderzoek naar de positie van Royal FloraHolland, is de ACM ook nagegaan in hoeverre de data die gebruikers via het platform Floriday ter beschikking stellen voldoende zijn afgeschermd. Royal FloraHolland beschikt over verschillende soorten informatie die commercieel gevoelig zijn. De ACM stelt vast dat de betrokkenen verschillende maatregelen hebben getroffen en zullen gaan treffen om er voor te zorgen dat deze commercieel gevoelige informatie niet toegankelijk is voor derden.
Het ingestelde Data Comité evalueert namens de gebruikers van het platform de uitvoering van het informatiebeleid. Het Comité bestaat uit kwekers, kopers en vertegenwoordigers van Royal FloraHolland, aangevuld met een externe onafhankelijke expert op het gebied van data.

Afgelopen voorjaar liet het Data Comité een onafhankelijke audit uitvoeren waarin is gekeken naar strikt vertrouwelijke data. Hieronder wordt de informatie verstaan waar alleen de betreffende kweker en koper toegang tot hebben, zoals contractinformatie en prijsafspraken. De conclusie van de audit is dat de maatregelen die Royal FloraHolland heeft getroffen, effectief zijn om de gebruikers van het platform de vertrouwelijkheid van hun informatie te kunnen garanderen. De uitkomsten van het onderzoek zijn bestudeerd door de ACM.

Voldoende vrijheid van keuze

Afgelopen week maakte de ACM al bekend groen licht te geven voor de samenwerking tussen Royal FloraHolland en vervoerders De Winter Logistics, Wematrans en Van Zaal Transport. De ACM concludeert dat er voldoende vrijheid van keuze is voor de handel en logistieke dienstverlening in de sierteeltsector. Kwekers, kopers en retailers hebben de vrije keuze om gebruik te maken van de transportdiensten van Floriway. Ook is er geen belemmering voor concurrerende partijen om hun dienstverlening te vermarkten of uit te voeren. Royal FloraHolland biedt daarnaast binnen haar coöperatiestructuur voldoende mogelijkheden voor leden om inspraak te hebben of weerstand te bieden bij besluiten die worden genomen, bijvoorbeeld op het terrein van dienstverlening of tarieven.

Bekijk hier het volledige besluit.

Lees meer over Floriway.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden