Logo bloemenkrant.nl

Colofon

Oplage 12.500
Verschijnt 1x per 14 dagen

Bloemenkrant
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a
2222AH Katwijk
T (071) 402 29 01

Hoofdredactie: 

AfbeeldingTeuntje van Delft
M 06 12746478
t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

 

 

 

Redactie: 

AfbeeldingWalter Landesbergen
M 06 19 33 60 53
redactie@bloemenkrant.nl

 

 

 

Verslaggevers

Johan Th. Bos
Joep Derksen
Esdor van Elten
Frank de Klerk
Leni Paul
Wilma van Velzen

 

Inleveren kopij:

Dagelijks voor de site. De Bloemenkrant verschijnt in de even weken, dus kopij insturen voor het eind van de oneven week.
redactie@bloemenkrant.nl

Verder in overleg met de redactie

 

Advertenties:

AfbeeldingMeriam Mesman
06 46 09 42 09
advertentie@bloemenkrant.nl

 

 

 

Aanlevering advertenties

AfbeeldingHennie Olthof
071 4091637
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

Advertenties dienen voor vrijdag 10.30 uur
in de oneven weken ingeleverd te zijn. Bij
brieven onder nummer

 

Abonnementen en adreswijzigingen

AfbeeldingPeter Harteveld
071 4022901
administratie@uitgeverijverhagen.nl

 

 

 


Bezorgvragen:

Peter Harteveld
Uitgeverij Verhagen, 071 4022901

 

Leveringsvoorwaarden:

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Abonnementen

De Bloemenkrant wordt gratis verstuurd naar alle bedrijven in de sierteelt. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een abonnement. De kosten bedragen hiervoor bedragen € 89,50 per jaar.

Indien zes weken voor het verstrijken van het abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Auteursrechten voorbehouden © 2012 Uitgeverij Verhagen BV

 
 
 
 
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden