Logo bloemenkrant.nl
<p>Jan Willem de Vries</p>

Jan Willem de Vries

(Foto: WUR)

NXTGE Hightech maakt sprong voorwaarts mogelijk

  Column

We gaan op het gebied van Robotica in de tuinbouw de komende jaren flinke stappen zetten. Nederland is kampioen in hightech equipment. Wereldwijd staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaattransitie, optimale gezondheidszorg, veilige communicatie, en verduurzaming van de voedselketen. Zo lees ik in het groeifondsvoorstel NXTGE Hightech 3.0

Nederlandse bedrijven maken ultra-nauwkeurige, hoogtechnologische machines en apparatuur voor bijvoorbeeld medicijnontwikkeling, de productie van medische instrumenten, datacommunicatie, productiesystemen, halfgeleiderproductie en diverse andere markten. Onze sterkte in hightech equipment is te danken aan de expertise en ondernemerschap dit in nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers. Samen hebben ze dit succes gemaakt. Dat wil niet zeggen nu we deze positie hebben dat we achterover kunnen gaan zitten, immers deze positie is niet vanzelfsprekend. De concurrentie uit andere werelddelen groeit wat maakt dat als we een rol van betekenis willen blijven spelen, substantiële investeringen nodig zijn in R&D. Iets waarop we internationaal gezien achter gaan lopen. 

Sprong voorwaarts

Om Nederland toekomstbestendig te maken én de maatschappelijke problemen waarmee we nu worden geconfronteerd het hoofd te kunnen bieden is een nieuwe generatie hightech equipment nodig. Zonder innovatie en nieuwe technologieën is vooruitgang onhaalbaar. Door het investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH wordt een sprong voorwaarts gemaakt. 

Het NXTGEN HIGHTECH programma ontvangt 450 miljoen uit Nationaal Groeifonds om de structurele en duurzame economische groei in Nederland te stimuleren. Vanuit het programma wordt vanuit zes essentiële domeinen hightech oplossingen geboden voor de nieuwe generatie technologie. Deze domeinen zijn: Duurzame energie, Lasercommunicatie, Gezondheid, Snellere chips, Lichte materialen en Robotica in land- en tuinbouw. 

Op dit moment is Nederland in de wereld de op twee na grootste exporteur van machines in de agri- en foodtechnologie. Ook in de toekomst willen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hier een leidende rol in blijven spelen. Om dit mogelijk te maken is NXTGEN HIGHTECH in het leven geroepen. In totaal is er ruim 1 miljard euro verdeeld binnen de hightech sector, waarvan bijna 200 miljoen voor handsfree agrifood. Vanuit dit programma krijgt Wagenings onderzoek voor het werken aan slimme land- en tuinbouwrobots 12 tot 17 miljoen euro. Deze bijdrage uit het Nationaal Groeifonds van het ministerie van Economische zaken en klimaat moet een flinke impuls geven aan de agrifoodtechnologie.

Kwaliteitsverhoging

De bijdrage uit het fonds moet het mogelijk maken om gewassen zoveel mogelijk autonoom te telen. Dit om een oplossing te bieden aan het steeds schaarser worden van arbeidskrachten. Aan de andere kant willen we duurzaamheid stimuleren. Hebben we tools nodig zoals bijvoorbeeld sensoren die data verzamelen en beslissingen ondersteunen. De ondernemer kan zo veel scherpere keuzes maken en zuiniger omgaan met chemicaliën, water, (kunst)mest en energie. En het wordt ook makkelijker om beslissingen te nemen die zorgen voor meer biodiversiteit. Tegelijk kun je dus beter sturen op kwaliteitsverhoging van het product. Samen met tientallen partners uit voornamelijk het bedrijfsleven gaat WUR hieraan werken.

Toepassingen liggen er op het gebied van groei tot oogst en verwerking. Sensoren die de groei in de gaten houden en welke extra informatie leveren waarop besluiten kunnen (autonoom) worden genomen. Voor de oogst komen er oogstrobots. Toepassingen zullen naast het openveld ook in de glastuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie plaatsvinden. 

De projecten die gaan starten, bouwen voort op bestaande kennis en systemen. Wilt u meer lezen over het NXTGEN HIGHTECH programma zie dan de Website NXTGEN HIGHTECH

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden