Logo bloemenkrant.nl
<p>Jan Willem de Vries</p>

Jan Willem de Vries

(Foto: WUR)
Column

De KasEnergieWijzer, roadmap voor klimaat neutrale teelt

  Column

Als iets ons de afgelopen 1-2 jaar wel heel erg duidelijk heeft gemaakt is dat de randvoorwaarden om te kunnen telen continu veranderen. Of dit nu komt door klimaatveranderingen, door politieke eisen op het gebied van fossiel- en emissievrij en klimaatneutraal telen, door veranderende energieprijzen, installatiekosten en beschikbaarheid van grondstoffen. 

Misschien wel vanuit (nieuwe) teelten. Voor mij is duidelijk dat deze ontwikkelingen nieuwe eisen gaan stellen aan onze technische installaties zoals we die gebruiken in onze kassen.


Ontwikkeling

Nu is het van alle tijden dat de eisen aan kassystemen voortdurend in ontwikkeling zijn. Maar het gaat de laatste tijd wel heel erg hard. Nieuwe technisch installaties, progressie in informatietechnologie, autonoom telen, AR en AI, economische veranderingen en politieke keuzes hebben hun invloed op onze kassystemen van de toekomst. Het is daarom heel erg belangrijk voor u als teler en zeker voor toeleveranciers om goed te weten wat er om ons heen gebeurt. Als u hiervan niet op de hoogte bent, wordt u als toeleverancier minder interessant voor uw afnemers. Immers hoe wilt u uw klanten (de telers) mee nemen in de ontwikkelingen die gebeuren en hun optimale producten en diensten kunnen aanbieden?

Neem bijvoorbeeld energie, de inzet hiervan in kassen is wereldwijd een belangrijke factor. We weten allemaal wel dat we richting duurzame, klimaat neutrale en fossielvrije kassen moeten. Natuurlijk moet dit wel op een bedrijfseconomische en realistische manier voor de teler zijn. Toeleveranciers moeten hiervoor de juiste productpakketten aanbieden voor hun klanten en hun op de juiste wijze informeren en adviseren. Een integrale aanpak bij toekomstige technische ontwikkelingen kan daarnaast bijdragen aan bedrijfszekerheid voor toeleveranciers en telers. De Club van 100 leden gaan een bijdrage leveren op het technisch gebied voor fossielvrij telen. Zij willen voor hun klanten, de tuinbouwondernemers, een pakket van technische oplossingen aanbieden welke passen bij de eisen aan kassystemen in de toekomst. Zij willen een objectief keuzemenu ter beschikking stellen om duurzame, klimaat neutrale en fossielvrije kassen economisch rendabel vorm te geven. 

Club van 100
De doestellingen die zij daarbij voor ogen hebben is een beeld te geven van het grote plaatje van het wereldwijde klimaatakkoord en de energie transitie in Europa en Nederland. Vervolgens zal worden gekeken wat betekent dit voor de voor Nederlandse toeleveranciers (lees de Cv100 leden) en voor tuinbouwondernemers bij de keuze van nieuwe investeringen in bestaande kassen en/ of nieuwbouw en de hierbij te maken technisch-economische afwegingen.

Het geschetste beeld moet leiden tot het opstellen van een roadmap in de tijd waarmee ondernemers de juiste keuzemogelijkheden en technisch-economische afwegingen kunnen malen. Met deze roadmap willen we zoveel mogelijk risico’s voor ondernemers wegnemen door ze te behoeden voor misstappen. Het kan een keuzepakket zijn die is opgebouwd uit bestaande technieken, verbeterde installaties of een verbeterde integrale, slimme aansturing uitgaande van verschillende teelten en klimaatregio’s. 

Praktische oplossingen

Het moet een tool worden waarin informatie over praktische oplossingen uit bestaande middelen en technische installaties wordt gegeven en de bijdrage aan het doel van klimaatneutraal telen inzichtelijk wordt gemaakt. De KasEnergieWijzer is een Club van 100 project wat in het kader van het programma Kas als Energiebron wordt uitgevoerd. Wilt u weten of u als toeleverancier betrokken kan zijn bij dit project en hierdoor met u neus boven op de ontwikkelingen zitten kom dan eens praten wat er mogelijk is. 

Jan Willem de Vries
University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden