Jan Willem de Vries.
Jan Willem de Vries. Foto: WUR

Mouwen opstropen voor autonome kas

Column

Eergisteren is duidelijk geworden dat wij als Businessunit Glastuinbouw& Bloembollen in samenwerking met Tencent de 3e editie van de International Autonomous Greenhouse Challenge gaan organiseren. Voor deze Challenge worden multidisciplinaire teams van over de hele wereld uitgenodigd om met behulp van kunstmatige intelligentie op afstand sla te produceren. 

Voor ons als businessunit Glastuinbouw is het mouwen opstropen...

Het doel van de derde challenge – die wordt gehouden tussen juni 2021 en juni 2022 – is een volledig geautomatiseerde en autonoom gecontroleerde kas, zonder tussenkomst van de mens. 

Geen tussenkomst
Als businessunit werken we onder meer aan autonome kassen, klimaatbeheersing, gewasmodellering, het gebruik en ontwikkelen van sensoren, data, intelligentie, computervisie en robotica. Tencent is het zesde grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De missie van Tencent is verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven door middel van kunstmatige intelligentie (AI) en internetdiensten. Met het organiseren van de Autonomous Greenhouse Challenge willen wij als businessunit van Wageningen University & Research samen met Tencent werken aan de wereld van kunstmatige intelligentie en die van voedselproductie met elkaar te verbinden. Zo willen we meer kennis creëren en deze kennis openbaar toegankelijk maken, om op die manier bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen voor verduurzaming van onze voedselsystemen. Als gevolg van de steeds groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar verse en gezonde groenten toe. Autonome kassen en digitale landbouw op afstand kunnen het tekort aan voldoende geschoold personeel opvullen en zo een bijdrage leveren dat meer mensen kunnen beschikken over gezond voedsel wat rijk is aan vitamine- en mineralen. Daarnaast leveren deze technieken een bijdrage aan het vergroten van de voedselveiligheid en een hoger productievolume van gezonde groenten, met gebruikmaking van minder hulpmiddelen zoals water, nutriënten en energie.

Eerste twee
De eerste twee edities van de Autonomous Greenhouse Challenge vonden plaats in 2018 en 2019/20 op het proefbedrijf van de business unit Glastuinbouw in Bleiswijk en waren gericht op het telen van een resp. komkommer- en een cherrytomaatgewas. Beide wedstrijden toonden aan dat telen op basis van kunstmatige intelligentie tot betere prestaties leidt, vergeleken met die van bekwame telers die economisch belangrijke kasgewassen telen. In de toekomst zal AI een steeds meer belangrijke bijdrage leveren aan de glastuinbouw. In eerdere edities werden door alle teams nog wel mensen betrokken bij de besluitvorming. Het doel van de derde challenge is een volledig geautomatiseerde aansturing, zonder menselijke tussenkomst. Bij ons zijn op het bedrijf de voorbereidingen reeds begonnen...

De bedoeling is dat het eerste deel van de Challenge nog deze zomer gaat beginnen met een open Online Challenge, gericht op het testen van de vaardigheden bij de deelnemers op het gebied van machine learning en beeldverwerking, en het wekken van een brede belangstelling in de AI-gemeenschap. Het tweede deel van de wedstrijd gaat aan het einde van de herfst van start met een Hackathon. Tijdens een 24-uurs wedstrijd voor de virtuele productie van een slateelt in een virtuele kas worden dan de vijf beste teams geselecteerd. Hoogtepunt is de Greenhouse Challenge, waarin deze vijf teams in de eerste helft van 2022 met elkaar de strijd zullen aangaan bij de volledig automatisch aangestuurde productie van sla op water in een kas. Zoals eerder gezegd is het uiteindelijke doel van de challenge om zonder menselijke tussenkomst een volledig autonome, zes- tot achtweekse teeltcyclus te ontwikkelen voor sla van hoge kwaliteit, met hoge opbrengsten maar efficiënt gebruik van hulpbronnen. De teelt zal plaatsvinden in 5 identieke kasafdelingen op het proefbedrijf in Bleiswijk. 

Deelnemende teams kunnen tijdens de Online Challenge hun AI-vaardigheden laten zien, tijdens de Hackathon oefenen met virtuele slateelt en zich tijdens de eerste teeltcyclus bekwamen in het kweken van echte sla. In de tweede teeltcyclus wordt bepaald welk team de winnaar is. De uiteindelijke winnaar is het team met de hoogste nettowinst aan het eind. Het publiek kan de resultaten van de wedstrijd online volgen.

De Online Challenge
De Online Challenge is gericht op AI-experts met vaardigheden op het gebied van machine learning en beeldverwerking. Het is mogelijk om aan de Hackathon en de Greenhouse Challenge deel te nemen zonder eerst aan de Online Challenge te hebben meegedaan. Deelname aan de Online Challenge is echter wel aan te raden, omdat we tijdens deze Challenge op zoek gaan naar talenten en bovendien krijgt de winnaar direct een wildcard voor de Greenhouse Challenge. Ook is er een prijs te winnen voor de Online Challenge.

Voor de Hackathon en Greenhouse Challenge moeten teams bestaan uit experts met een bewezen achtergrond in verschillende vakgebieden, zoals kunstmatige intelligentie, sensortechnologie, gewasfysiologie en tuinbouwproductie. Bedrijven en startups worden uitgenodigd om deel te nemen, maar ook wetenschappers en studenten. Teams moeten uit minimaal drie leden bestaan. Ten minste één teamlid moet student zijn. We moedigen teams uit alle landen aan om deel te nemen. De inschrijving start in april aanstaande, meer info is te vinden op www.autonomousgreenhouses.com.

Ook goed nieuws is dat wij als Businessunit gaan werken aan nog een paar mooie Kennis in je Kas-projecten die voor u als teler zeker zo interessant zijn:

  • Zo gaan wij werken aan een project dat duidelijkheid moet scheppen over welke middelen en methodes, die op dit moment op de markt zijn, gebruikt kunnen worden om AR glas veilig en effectief schoon te maken
  • Een ander project wat gaat starten heeft betrekking op het kasdek van morgen. Een ideaal kasdek combineert een zeer hoge transmissie met een zeer hoge isolatiewaarde zodat energieverliezen worden geminimaliseerd. Tot nu toe konden hoge transmissies en isolatie echter niet goed samen worden gerealiseerd: hoe hoger de isolatie, hoe lager de transmissie en vice versa. Binnen dit project willen we een coating testen op glas waarmee een AR coating gecombineerd wordt met een ‘lage emissie’ coating. Hiermee kan 5 m3/m2 bespaard worden is de inschatting.
  • Er gaat een studie starten naar een Fossielvrij (belicht) glastuinbouwbedrijf in 2050. Dit project moet resulteren in een schets van het toekomstbeeld voor een fossielvrij (belicht) en emissieloos glastuinbouwbedrijf. Dit toekomstbeeld moet op hoofdlijnen gekwantificeerd en uitgewerkt zijn voor vier gewassen. 
  • Verder gaan we werken aan effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders. De doelstelling van dit project is om middels gerichte sturing van plantenvoeding/nutriënten de plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen te verhogen zonder verstoring van de biologische bestrijders.
  • Tot slot is er ook een akkoord voor het project Weerbare teeltsystemen tegen invasieve tripsplagen in de glastuinbouw. Doel van dit project is het beheersen van invasieve tripsplagen door het opstellen van een beslissingsondersteunend model voor het ontwerpen van weerbare teeltsystemen voor de beheersing van invasieve tripsoorten in de glastuinbouw. Deze plaagorganismen, die van oorsprong uit andere werelddelen komen maar zich onder de Nederlandse kasomstandigheden ook goed thuis voelen, vormen een groot risico voor onze teelten. Door klimaatsverandering en intensief internationaal transport van plantmateriaal is het risico hierop ook steeds groter.

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant