Logo bloemenkrant.nl
<p>Jan Willem de Vries</p>

Jan Willem de Vries

(Foto:WUR)
Column

Wij laten robots zien...

  Column

Data wordt steeds belangrijker, zo ook in onze mooie glastuinbouw sector. Het gaat niet alleen een grotere rol spelen in het maken van goede afwegingen in onze teelten, maar we gaan het ook steeds meer gebruiken om inzichten te krijgen in processen die buiten ons eigen bedrijf spelen om deze vervolgens terug te vertalen naar onze teelten.

Op dit moment is er een zoektocht gaande naar nieuwe sensoren die we kunnen toepassen om eventuele risico steeds beter te kunnen beoordelen. Zo heeft de Club van 100 een onderzoekproject uitgevoerd met als doelstelling data. Het verbeteren van dataverzameling, analyse en interpretatie om de vooraf gestelde doelen voor het verloop van de teelt te kunnen verwezenlijken. Technieken uit Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things zijn hierbij ingezet om de data uit de productieketen te verbinden met elkaar. Ik kan u verzekeren dat dit project voor de leden zeer bruikbare projectresultaten heeft opgeleverd die nu al in de teelt worden toegepast. 

Toenemende welvaart
Maar we zijn er nog lang niet. Als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt in Glastuinbouwland Nederland is het haast niet meer te doen om het allemaal bij te houden; al die ontwikkelingen die er gaande zijn. De toenemende welvaart in de wereld, consumenten die steeds kritischer worden en jaarrond over verse en gezonde producten van een continue, hoge kwaliteit willen beschikken. Een uitgelezen kans voor onze sector met onze beschermde stuurbare teelten. Ware het niet dat arbeid misschien wel de beperkende factor wordt. Het is immers steeds moeilijker om over voldoende gekwalificeerde medewerkers met kennis van het telen van een hoogwaardig product te beschikken. Mensen die weten hoe een efficiënte productie met minimale inzet van resources (water, energie, gewasbeschermingsmiddelen) kan worden behaald. Alleen daarom al is een stap naar meer automatisering in de teelt nodig. Het toekomstbeeld is een “autonome kas”, waarin de arbeid in de kas wordt vervangen door robots. Duurzame productie en telen op afstand is alleen mogelijk als onze computers gestuurd worden via kunstmatige intelligentie op basis van verzamelde data door slimme sensoren. 

Robots
Wat betreft de robots zijn we in een enorme versnelling terecht gekomen. Zo was ik te gast bij het NVTL Jaarcongres. NVTL staat voor Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw. Een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de toepassing van techniek in alle sectoren van de agrarische bedrijfstak. Hier waren verschillende sprekers die vertelden over hetgeen waarmee ze bezig waren. Ik ben onder de indruk van hetgeen hier werd gepresenteerd en het geeft vertrouwen dat we voor grote doorbraken staan. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik twee voorbeelden noemen om aan te geven hoe ver de ontwikkelingen al zijn. Zo werd er door Tom Coen van het bedrijf Octinion gesproken over de aardbeienplukrobot met als naam Rubion. De keus voor aardbei werd gemaakt omdat dit een heel gevoelig gewas is om te plukken. Als je aardbeien kan plukken dan is de stap naar een ander gewas niet zo groot. Het bedrijf is hier nog maar 5 jaar mee bezig geweest. De drijfveer om te komen tot het bouwen van een robot die kan oogsten was een tekort aan beschikbaarheid van arbeid, het steeds weer moeten opleiden en de constante kwaliteit die geleverd moest worden bij het plukken.

Aardbeiplukrobot
Om dit doel te bereiken is gestart om te komen tot een goed open modulair platform wat geschikt is om eigen modules zoals de aardbeiplukrobot te vervoeren, maar ook modules van andere leveranciers en voor andere toepassingen. Zoals bijvoorbeeld UV-modules die momenteel volop verkocht worden. Volgens het bedrijf zijn wereldwijd meer bedrijven bezig met de ontwikkeling van een plukrobot, maar is Rubion de eerste robot die klaar is voor de toepassing in verhoogde teeltsystemen.
Daarbij maakt het niet uit of de teelt in een kas staat of onder een ander type overkapping. Het bedrijf werkt nauw samen met het veredelingsbedrijf Fresh Forward. Het apparaat moet de ontwikkeling ondersteunen van rassen die optimaal geschikt zijn voor de robotoogst. Bij de huidige rassen hangen de vruchten veelal in een cluster, dat is minder optimaal voor de robotoogst. Maar het begin is er en ik heb hem zien plukken.

Komkommerplukrobot
Een Tweede spreker was Harrie Schonewille van het bedrijf VDL. Augustus 2021 gaat een spannende maand worden want dan wordt als het goed is de eerste komkommerbladplukrobot voor hoge draad teelten geïntroduceerd. Volgens de spreker is de tijd rijp en de techniek klaar. Als alles goed gaat, zal deze robot in de kas veel menselijke arbeid gaan besparen. Met behulp van AI heeft de robot geleerd welke bladeren er wel en welke bladeren er niet gesneden kunnen worden. Best een lastige opgave in het gewas komkommer om het verschil tussen een stengel en een bladsteel te herkennen.
Ook binnen ons bedrijf wordt heel hard gewerkt aan innovaties op dit terrein. Sweeper de oogstrobot paprika is een voorbeeld. Op het gebied van Agro Food Robotics zijn wij als bedrijf ervaren in onderzoek en ontwikkeling. We houden ons bezig met marine, veehouderij, open teelten, in de tuinbouw en in ketens, en doen dit het liefst in samenwerking met u. Dus mocht u vragen hebben op het gebied van ogen geven aan een robot, weet ons dan te vinden.

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden