Logo bloemenkrant.nl
<p>Jan Willem de Vries.</p>

Jan Willem de Vries.

(Foto:WUR)
Column

Oproep deel te nemen aan een consortium waar innovatieve technologieën worden ontwikkeld voor kassen

  Column

Dit keer geen column maar op de valreep van het jaar een oproep om te participeren in een consortium. Als businessunit Glastuinbouw zijn we met een aantal partijen bezig zijn een consortium te bouwen rondom een NWO/NWA project met een echt lange termijn doelsteling. Een enorme kans voor de sector op het gebied van nieuwe kennisontwikkeling. 

De hele voorbereiding neemt veel tijd in beslag en de deadline voor het indienen is 14 januari aanstaande. Naast Wageningen University & Research zijn ook TUDelft en de universiteiten van Twente, Utrecht en Eindhoven betrokken. Nieuw aan dit project is de enorme kennisketen en interdisciplinaire aanpak waarmee dit project uitgevoerd gaat worden. Het combineert alle elementen die aangepakt moeten worden om de Nederlandse glastuinbouwsector los te maken van aardgas. 

Ondersteuning

Voor dit project zoeken we nog co-funding in de vorm van cash en/of in kind maar ook “morele ondersteuning”. Dus ziet u er iets in laat het ons weten, voor dit moment zouden wij een Letter of Intent erg op prijs stellen. 

De Nederlandse glastuinbouw is op dit moment de meest productieve en geavanceerde ter wereld. Met minder dan 10.000 hectare kassen realiseren wij ruim 7 miljard euro omzet. 80% van wat wij produceren wordt geëxporteerd en het is dus niet zo vreemd dat op nationaal niveau de glastuinbouw wordt erkend als een topsector van de Nederlandse economie. 

Op het gebied van duurzaamheid hebben we als Nederlandse glastuinbouw nog wel een paar stappen te maken. Op dit moment zijn we met zijn allen nog steeds één van de grootste aardgasverbruikers van Nederland. We verbranden jaarlijks zo’n 10% van het totale Nederlandse gasverbruik wat goed is voor iets van 5,7 Mton/ jaar aan CO2. 


Klimaatakkoord

Eind juni 2019 is publiceerde het kabinet het nationale klimaatakkoord. Het doel van dit akkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Alsof het niet genoeg is, pleit het kabinet in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Mocht een aangescherpte doelstelling in de EU niet haalbaar blijken, dan zal Nederland ernaar streven om met gelijkgestemde Noordwest-Europese landen tot ambitieuzere afspraken te komen dan de door de EU toegewezen landenallocatie. Omdat de uitkomst van de internationale gesprekken nog niet vaststaat, kan de uiteindelijke doelstelling voor 2030 afwijken van de 49% waar het kabinet nu van uitgaat. 

De CO2-uitstoot van de tuinbouwsector moeten we terug zien te brengen naar 2,2 Mton/ jaar in 2030 en in 2040 moeten we klimaatneutraal zijn. Het zal duidelijk zijn dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen het leven van alledag raakt. De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven staan voor beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen en hoe we ons geld verdienen. Het zijn niet altijd gemakkelijke keuzen, waarbij burgers en bedrijven bovendien op elkaar en op de overheid zijn aangewezen. Een bundeling van daadkracht, investeringen, kennis en kunde is nodig. Maar als één sector deze ambitieuze doelstelling aankan dan is het de glastuinbouw wel. 

Unieke combinatie
Wij zijn bezig met een groot onderzoek voorstel wat ervoor moet zorgen dat de transitie naar een gasvrije glastuinbouwsector in 2040 wordt gerealiseerd. Dat willen we bereiken door een unieke combinatie van fundamenteel, toegepast en maatschappelijk onderzoek, ondersteund door participatie van stakeholders uit de sector, het bedrijfsleven, het onderwijs en de samenleving. Hier hebben wij u voor nodig om uiteindelijk in 2026 een tastbaar resultaat te hebben van een prototype “kas 2040”. Een kas welke duurzaam is door energetisch zelfvoorziening te zijn. Het project wat wij voor ogen hebben zal een transitie zijn naar een gasvrij bedrijf wat een demonstratie is van de mogelijkheden en zoals voorbeeld zal dienen voor de hele sector. Om de doelstellingen die we ons zelf hebben opgelegd te halen hebben wij u nodig.


Aandacht

De belangrijkste elementen van het project zijn het bieden van een perspectief om de transitie naar gasvrije tuinbouw te faciliteren en nieuwe technologieën snel onder de aandacht te brengen. Het ontwerpen en bouwen van een prototype wat energetisch zelfvoorziening is. Hiervoor zal onderzoek nodig zijn aan nieuwe thermochemische warmteopslag, ter vervanging van aquifers en warmtepompen. Ook zal onderzoek plaatsvinden in hoeverre er grenzen van aanpassing van planten aan onderbroken- en onregelmatige verlichting en/ of temperatuur en/ of CO2 zijn. Ook zal er gekeken worden naar nieuwe methode voor terugwinning van CO2 uit lucht. En nog veel meer...

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan het consortium laat het ons dan weten. U kunt mij mailen janwillem.devries@wur.nl. Op dit moment verplicht u zich nog tot niets een intentie is genoeg. Met dit project kunnen we een enorme stap maken in het verduurzamen van de sector en dat is iets wat ons allemaal aangaat en bijdraagt aan een toekomstbestendige glastuinbouw. 

Langs deze weg wil ik u heel fijne feestdagen in goede gezondheid toewensen.

Jan Willem de Vries
Wageningen University & Research
Business Unit Glastuinbouw

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden