Afbeelding
Foto: WUR

Waar technologie en voeding elkaar raken

Column Column

Wanneer technologie en voeding elkaar gaan raken liggen enorme kansen voor de Glastuinbouw.

Ik ben bij een meeting van de TuinBouw Businessclub Limburg. We zijn te gast bij Philips. Hier worden verschillende presentaties gehouden een ervan wil ik u niet onthouden. Aan het woord is Hans de Jong, CEO Philips Electronics Benelux. Hij houdt een verhaal over transformatie en innovatie in healthtech. Philips heeft in de afgelopen periode een enorme transformatie door gemaakt. De focus is verschoven van consumenten elektronica naar gezondheidszorg, verlichting en consumenten welzijn. In de wereld wordt op dit moment per jaar 27 miljard dollar uitgegeven aan gezondheidszorg. Dit getal zal alleen maar stijgen en een steeds grotere hap nemen van ons besteedbaar inkopen inkomen. Een trend die over heel de wereld aan de gang is. Technologie bedrijven zoals Philips kunnen een bijdrage leveren in de zoektocht naar methoden om gezondheidszorg steeds beter te maken en daardoor betaalbaar te maken en te houden. Op dit moment wordt een derde van de wereld populatie gediagnostiseerd met kanker, 400 miljoen mensen wereldwijd hebben diabetisch, 1 miljard van de volwassen mensen hebben last van hoge bloeddruk in de wereld. Heel grote getallen welke alleen maar stijgen. Het blijkt dat ongeveer 42% van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door z.g. non-communicable diseases . (voorbeelden van niet overdraagbare ziekten zijn kanker, longaandoeningen COPD, diabetes, .… ) welke voor het merendeel zijn te vermijden met een gezond leven. In 2000 was 11% van de wereldbevolking 60 jaar of ouder, in 2050 zal dat 22% van de wereld bevolking zijn. Op dat moment zijn er meer ouderen dan jongeren onder de 20 jaar. Als je kijkt hoe de kosten van een gemiddeld mens er uit ziet dan is als je geboren wordt zijn deze hoog en dan een hele tijd niets om vervolgens exponentieel te stijgen. Dat betekend dat de kosten van gezondheidszorg enorm zullen gaan stijgen door vergrijzing. Het land Japan gaat ons in deze voorop. Daarnaast worden we allemaal gemiddeld ouder. Meisjes die op dit moment geboren worden hebben een gemiddelde levensverwachting van 100 jaar.

We leven op dit moment in een wereld die enorm digitaliseert, in de gezondheidszorg is dat niet anders. Was het zo dat het uitlezen van het DNA van 1 persoon door beperkte computercapaciteit 10 jaar geleden 9 maanden duurde en 100 miljoen dollar koste. Op dit moment kan dat in 24 uur en kost 1000 dollar. En dit gaat straks nog sneller en tegen nog lagere kosten. Deze ontwikkeling brengt de mogelijkheid met zich mee om voorspellende waarden te gaan genereren. Het wordt dus mogelijk om aan te geven tegen welke problemen mensen aanlopen daar waar het hun gezondheid betreft. Philips heeft zich als businessdoel gesteld om een bijdrage te leveren om de wereld gezonder te maken met behulp van technologie en innovaties waarbij de mens centraal wordt gesteld. Op dit moment doen we eigenlijk niet aan gezondheidszorg maar aan ziekte zorg. De plek die Philips wil innemen is om mensen gezond te houden. Hier zijn 5 fases gedefinieerd: gezond leven, preventie, diagnose, behandeling en thuiszorg. Philips wil gezondheidszorg naar lower cost settings brengen (lees: mensen uit het ziekenhuis houden) Dat begint al bij het oplossen van alle data die op dit moment gefragmenteerd aanwezig is over iemand bij elkaar te brengen, denk bijvoorbeeld aan familie DNA. Op basis van deze informatie is de kans groter voor meerdere opties om te komen tot een op maat gemaakt behandelingsplan. Philips is bezig met het maken van allerlei apparatuur die kunnen meten. De boodschap die de spreker wil meegeven is dat alles aan het digitaliseren is. Opereren gaat helemaal naar minimaal intensief. Artsen worden van extra ogen voorzien door inzet van minuscule sensoren de mogelijkheden zijn vele. Opereren gaat straks alleen nog maar via beeldschermen, medicijnen kunnen met behulp van minuscule buisjes op een juist plek in het lichaam worden gebracht. Bij mensen die een risico hebben op bijv hartfalen kunnen continu gemonitord worden. Als er dan een indicatie is dat er iets niet goed is dan kan de patiënt gevraagd worden bij de arts langs te komen. Stelt u zich eens voor dat een intensief care unit uit Amerika bewaakt wordt vanuit Australië. Het kan door digitale technologie. Nachtdiensten worden hiermee tot een minimum beperkt.  Maar ook een sensor die gebruikt kan worden als val detector bij ouderen. Het is zelfs zo dat met behulp van deze sensor kan worden voorspeld of een ouder iemand binnen een bepaalde periode nog een keer zal vallen door gegevens in een database met elkaar te vergelijken.

Maar leerpunt voor deze middag is dat Philips verkoopt geen technologie verkoopt maar 'wat brengt het de mens'. Met hun producten verkopen ze gezondheid en een langer leven.

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant