Logo bloemenkrant.nl
Column

Wat wij missen is regie... wie staat er op?

  Column


Ik ben op de Greenport Holland conferentie welke gehouden wordt op de Amsterdam Green Campus.  Na het reclameblokje van Michel Haring over de Universiteit van Amsterdam, alwaar 2500 onderzoekers en 6000 studenten rondlopen en er altijd iemand is die het beter weet dan jij. Een unieke plek om wetenschap te doen en je verder te ontwikkelen. 


Je kunt zien dat hij trots is op zijn Amsterdam Green Campus -  een plek waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar worden gebracht. Wat hoor ik dat toch veel de laatste tijd hoor ik mij zelf denken.  
Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik hoop na afloop naar huis te gaan met volop inspiratie over kansen die Europa ons als (glas)tuinbouw te bieden heeft. Ik hoop geïnformeerd te worden over welke thema's er spelen en vooral wat er moet gebeuren om ze te beïnvloeden. Hoe krijgen we de tuinbouw goed op de agenda in Brussel. 


Allereerst vertelt Gijs Kok namens het Nederlandse bedrijfsleven op de Greenport Holland conferentie over de kansen die de tuinbouw in Europa heeft en hoe wie die beter kunnen benutten. Wat de tuinbouw Europa te bieden heeft is een groene economie, duurzame innovaties waarmee heel veel bedrijven bezig zijn. Misschien is het belangrijkste nog wel dat naast economische betekenis, werkgelegenheid en exportwaarde, de tuinbouw gezondheid te bieden heeft. Gezonde producten voor de mens van binnen én van buiten. Dat laatste wordt steeds belangrijker gezien de klimaatveranderingen. In Nederland praat men hier niet zoveel over, in het buitenland daarentegen heeft iedereen het erover. Gezondheidsbeleving is meer dan eten. Dat heeft ook te maken met buitenklimaat en luchtverontreiniging en daar kunnen wij met onze producten iets aan doen. In Brussel is men te weinig op de hoogte van hetgeen de tuinbouw allemaal te bieden heeft. Een innovatief cluster zoals de tuinbouw zou veel beter moeten worden bediend met innovatiegelden. Universiteiten lukt het misschien nog wel eens om daar bij te komen van voor het bedrijfsleven is dat haast onmogelijk. 


Jan Huitema Europarlementariër gaat in zijn verhaal in over hoe Nederland als echte voortrekker wordt gezien in Brussel. Daarnaast vertelt hij over het kwekersrecht en IPM. Nederland kan een rol van betekenis spelen in de wereldwijde uitdagingen waar we voor staan. De wereldbevolking groeit snel en er is meer behoefte aan goed kwalitatief gezond voedsel. We moeten naar de toekomst toe beter en meer produceren. Omdat we maar één aardbol hebben en het areaal landbouw dat we tot onze beschikking hebben niet toeneemt, moeten we ervoor zorgen dat de milieudruk naar beneden gaat. Natuurlijke hulpbronnen zoals zoet water en fosfaat raken snel op. Broeikasgassen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hebben, vanuit de vraag hoe kunnen we dit verminderen, de aandacht van Brussel. De Nederlandse tuinbouw kan hier een enorme rol spelen. We hebben laten zien dat we op dit terrein wereldkampioen zijn. Per kilogram product dat we produceren hebben we de laagste ecologische foodprint van waar ook ter wereld. Volgens dhr. Huitema moeten we Europa laten zien dat we meer en beter kunnen produceren met een lage milieu impact. Wij bezitten de oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Verder gaat hij in op kwekersrecht en het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. 


Vervolgens komt Eveline Herben aan het woord. Zij is één van de twee lobbyisten die namens de VBN is Brussel aan het werk zijn. De lobby in Den Haag is veel eenvoudiger dan in Brussel. De vergelijking wordt gemaakt met een speedboot en een mammoettanker. In Brussel zijn drie verschillende instituties waarmee ze te maken heeft; de commissies, de raad en het parlement. In de commissies worden voorstellen geschreven en initiatieven genomen voor wetwijzigingen. In de raad zitten de afgevaardigden van regeringen, onze ministers en staatssecretarissen. In het Europese parlement zitten 751 leden waarvan slechts 25 Nederlanders. Om als sector invloed uit te kunnen oefenen moet je heel veel monitoren en goed op de hoogte zijn van hetgeen er speelt en wat de procedures en de finesses hiervan zijn en het netwerk kennen. Wie zijn de belangrijkste spelers.


Als op een gegeven moment de heer Huitema wordt gevraagd wat wij als sector moeten doen, in één tweet te omschrijven, antwoordt hij dat moeilijk te vinden. Vervolgens doet hij een oproep om als ondernemer aangesloten te zijn bij een belangenorganisatie. Samen sta je sterk en dat is zo belangrijk, zeker daar waar sprake is van loge politieke besluitvormingsprocessen zoals Brussel, is het nodig daar zo groot en krachtig mogelijk te staan. Als belangorganisaties groot genoeg zijn, is het misschien mogelijk om meerdere lobbyisten in Brussel te hebben, die kunnen pleiten voor onze Nederlandse Glastuinbouw. Ik ga naar huis met een gevoel niets nieuws gehoord te hebben. Laten we nu eens ophouden met praten en de handen ineenslaan en nu eindelijk eens een invulling geven aan samenwerken. Opdat we als Nederland de rol als gidsland voor de tuinbouw, welke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen aanreikt, blijven vervullen. 


Vandaag begint Niek Jan van Kesteren als nieuwe voorzitter van Greenport Holland. Hij gaat zich volledig concentreren op zijn rol als voorzitter van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ik hoop dat hij er in slaagt om de broodnodige samenwerking  tussen al de partijen die gezamenlijk Greenport Holland vorm te geven, zodat we eindelijk kunnen komen tot één gezamenlijke sector. Is hij de man die is opgestaan… ik wil hem vanaf hier in ieder geval heel veel succes toewensen!


Jan Willem de Vries
Teamleider Facilitair Bedrijf
(Wageningen UR Glastuinbouw)

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden