Afbeelding
Foto: gemeente westland

Flora Campus voor toekomst van de Westlandse tuinbouw

Algemeen

De gemeente Westland wil zich verder ontwikkelen als het kenniscentrum van de tuinbouw in Nederland. Met dit doel heeft Westland een grootschalig masterplan ontwikkeld voor het gebied langs de Middelbroekweg tegenover het terrein Royal Flora Holland.


Door Frank de Klerk

Op maandag 17 april bezochten 130 Westlanders een informatieavond in het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk, dat midden in de nieuwe wijk Flora Campus is gelegen. Nu staan in het gebied slechts het WHC en enkele tuinbouwbedrijven waarvan Van der Arend de grootste is. Als het aan de gemeente ligt komen in de Flora Campus Westland het nieuwe ISW vakcollege voor de tuinbouw, een sporthal, een Horti Business Tower, een Hortus Lab en ruim 2000 woningen.
Een park van tien hectare groot moet zorgen dat het in het nieuwe gebied goed wonen en werken is. Het park dient tevens als waterberging.

Flora Campus

“Flora Campus wordt het tuinbouwcentrum van heel Nederland met het Westland als vliedend middelpunt’’, zei burgemeester Bouke Arends, die met verve de rol van gastheer op zich had genomen, als aftrap voor de avond.
Wethouder Pieter Varekamp van economie legde uit dat de Flora Campus is opgezet volgens het concept van onderzoek en onderwijs op één locatie. “Wij doen dat om de tuinbouw verder te ontwikkelen’’, zei Varekamp. “Daarvoor werken wij aan een vakcollege, waar de leerlingen zich niet alleen voorbereiden op het examen maar ook bekend worden met de tuinbouw. Wij willen ook het bedrijfsleven uitnodigen om zich op de Flora Campus te vestigen. Het is elkaar ontmoeten en inspireren. Het World Horti Center (WHC) wordt verder uitgebreid met bedrijfsruimten en kassen om daarin experimenten te doen.’’


Light Rail

Om de bereikbaarheid van de Campus te verbeteren, moet er worden geïnvesteerd in goed openbaar vervoer. Volgens Varekamp klagen onderwijs en bedrijfsleven over de slechte bereikbaarheid. “Jongeren willen comfortabel openbaar vervoer’’, zei Varekamp. “Daarmee bedoelen zij geen airco en snel internet maar een rit binnen 35 à 40 minuten tussen Den Haag Centraal en het Westland zonder overstappen.’’
Voor dat vervoer moet nabij de kruising Burg. Elsenweg en Middelbroekweg een mobiliteitshub worden aangelegd. De verbinding zal eerst met de autobus plaats vinden en later met een aan te leggen Light Rail.


Woon- en verblijf

Bij de FloraCampus hoort een woon- en verblijfsfunctie. Het plan voorziet in de bouw van 1250 appartementen in de categorie sociale huur en middel-dure en dure koop, 200 units voor studenten en 400 units voor arbeidsmigranten. 200 flexwoningen maken het plan compleet. Uitgangspunt voor de hoogte is de bestaande kantoortoren van Royal Flora Holland. Aansluitend hieraan wordt aan de Middelbroekweg tot 18 verdiepingen hoog gebouwd. Richting de Lange Broekweg neemt de hoogte af tot 3 à 4 verdiepingen. De hoogte van de gebouwen aan de zijde van de Lange Broekweg sluit aan bij de hoogte van het bestaande lint van tuinderswoningen.


Financieel verantwoord

Tijdens de informatie avond waren er veel vragen. “Het ziet er allemaal fantastisch uit maar is het financieel verantwoord?’’, wilde een oudere Westlander weten. “Wij hebben de grond nog niet in bezit’’, antwoordde wethouder Varekamp. “Het is nodig een deal met twee grondeigenaren te maken en daar hebben wij een prijs voor in gedachte, waarbij het plan gerealiseerd kan worden. Het is onze bedoeling de rekening zoveel mogelijk elders te leggen.’’
Een prijskaartje is inmiddels bekend. Omdat de bestaande school op het Hogeland te klein is, wordt er een nieuw vakcollege gebouwd voor 800 à 900 leerlingen. Het prijskaartje beloopt tussen de 40 en 50 miljoen euro, die door het ministerie van onderwijs moeten worden opgebracht. Het is de bedoeling dat de grondexploitatie in september van dit jaar in de gemeenteraad wordt besproken. “Het is een lastige markt maar het College verwacht dat het plan door de bouw van de woningen zonder kosten kan worden gerealiseerd.’’, zei Varekamp.
De gemeente is inmiddels een lobby begonnen om geld binnen te halen voor de mobiliteitshub. “Het gaat veel kosten maar het gaat ook wat opleveren bijvoorbeeld voor de jongeren, die huisvesting zoeken’’, zei burgemeester Arends. Als je niets doet, kost het ook geld. In april 2036 ben ik 70 jaar en dan is het klaar. Daar kunt u mij aan houden.’’

Masterplan Flora Campus Westland
-een ISW vakcollege voor de tuinbouw
-een sporthal
-een Horti Business Tower
-een Hortus Lab
-ruim 2000 woningen
-een park

Afbeelding
Burgemeester Arends: "April 2036 is het klaar. Daar kunt u mij aan houden."

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant