Afbeelding
Foto: BBH

VGB: RFH zet collectieve promotie op het spel

Algemeen

Een snelle rondgang onder de VGB leden leert dat er grote verwarring en zorg heerst over het voortbestaan van BloemenBureau Holland (BBH). Het in 2021 door Royal FloraHolland eenzijdig genomen besluit om per 1 januari 2024 te stoppen met de inning van promotiegelden dreigt uit te lopen op een drama voor de gehele sierteeltsector.

Het alternatief, de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor sectorpromotie en de daarbij behorende nieuwe inningsgrondslag en praktische uitvoerbaarheid zorgt voor chaos, verwarring en onrealistische kostenverhogingen. En is daarmee een bom onder het voortbestaan van BBH. De leden van de VGB zijn in meerderheid voor collectieve promotie en willen daaraan bijdragen, maar onder de huidige financiële voorwaarden en uitvoering.
Daarom roepen zij de directie en ledenraad van Royal FloraHolland opnieuw op om het belang van collectieve sectorpromotie niet te onderschatten. We zullen gezamenlijk onze mooie producten én de voor Nederland belangrijke sierteeltsector moeten blijven promoten. ‘Royal FloraHolland kom tot inkeer en blaas het BloemenBureau NIET op; gebruik alle energie om de sector een bloeiende sector te laten blijven. Onze kwekers en leden verdienen dat’, aldus de VGB.

 

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant