Afbeelding
Foto: BBH

Bloemenbureau Holland pleit voor behoud van collectiviteit

Algemeen

De inning voor de activiteiten van Bloemenbureau Holland moet vanaf 1 januari 2024 anders worden georganiseerd. Royal FloraHolland (RFH) heeft aangekondigd vanaf dat moment te willen stoppen met het innen van de heffing bij aanvoerende kwekers en kopende handelaren.

Het Bloemenbureau wil de inning vanaf dat moment organiseren via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), waarbij alle bedrijven meebetalen. De keuze voor behoud van generieke consumentenpromotie, -onderzoek en sectorcommunicatie is aan de sector. Komende weken kunnen ondernemers hun stem uitbrengen.

Een AVV is de enige mogelijkheid om collectiviteit te behouden. Voor het zover is, wordt aan kwekers en handelaren gevraagd zich uit te spreken over een AVV. Dat kan tussen 27 maart en 7 april 2023 via een online stemming.
Na beoordeling van de uitslag dient de Brancheorganisatie Sierteelt de aanvraag voor een AVV in bij het ministerie van LNV. Het ministerie legt het verzoek eerst ter goedkeuring voor aan de Europese Commissie, waarna de minister van LNV uiteindelijk beslist.

De AVV wordt in principe verstrekt voor vier jaar (2024 – 2027). Zowel de inning als de controle op naleving van de afdrachten komt in handen van een extern administratiekantoor. De AVV is een bewezen effectieve systematiek om collectieve financiering te organiseren.

Eerlijker speelveld

Belangrijkste bezwaar van de veilingorganisatie is het ontstaan van een ongelijk speelveld doordat free riders ‘meeliften’ op de meerwaarde van collectieve activiteiten, zonder dat daaraan wordt meebetaald. Uitgangspunt van de AVV is dat iedereen bijdraagt, ook de bedrijven die hun snijbloemen of kamerplanten niet op de RFH-veilingen aanvoeren of kopen.

Restitutieregeling

Invoering van de AVV heeft daarmee financiële consequenties voor bedrijven die momenteel volledig of gedeeltelijk buiten de veiling om handelen. Om de financiële overgang niet te groot te laten zijn, is besloten om alle kwekers en handelsbedrijven 15 procent restitutie te geven op de totale bijdrage aan Bloemenbureau Holland. Ook voor de bedrijven die nu volledig via RFH handelen en bijdragen.

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant