Afbeelding
Foto: RFH

Update: ‘Orderpicken is er niet om sneller te verdelen’

Algemeen

In reactie op het stuk in de laatst verschenen Bloemenkrant, het interview met Leendert-Jan Plaisier over de logistiek van Royal FloraHolland, ontving de redactie een reactie van een lezer die in de cijfers is gedoken. Zijn constateringen:

Naaldwijk
Wk,18 van 2022, gemiddeld 601 karren p/uur verdeeld.* - Wk 10 van 2023, gemiddeld 480 karren p/uur verdeeld = 20% minder dan voorheen.

Rijnsburg
Wk 18 van 2022, gemiddeld 470 karren - Wk 10 van 2023, gemiddeld 334 karren = 29% minder dan voorheen.

Aalsmeer
Wk 18 van 2022, gemiddeld 1163 karren - Wk 10 van 2023, gemiddeld 1271 karren = 9% meer dan voorheen.

*in week 18 van 2022 werd de handel in Naaldwijk nog volgens het ouderwetse systeem verdeeld.

Conclusies

- Na een jaar orderpicken in Naaldwijk worden er nog steeds 20% minder karren per uur verdeeld. Rijnsburg is nu ook op orderpicken overgegaan, 29% minder karren per uur.
- In Aalsmeer loopt het in het oude vertrouwde systeem wel beter. Daar worden 9% meer karren per uur verdeeld.
- Het foutpercentage met de daaraan verbonden kosten is bij orderpicken volgens ingewijden fors hoger dan voorheen en heeft substantiële gevolgen op het bedrijfsresultaat.
- De cijfers zijn bij RFH bekend, maar worden niet gepubliceerd. De niet te onderschatten schade die de klanten dagelijks aan de lijve ondervinden door het falende verdeelsysteem wordt verwijzend naar het veilingreglement niet vergoed door RFH.
 

7 maart 2023: Reactie RFH

RFH: “Cijfers over het aantal karren en eindtijden per locatie publiceren we dagelijks op onze website. De vergelijking die wordt gemaakt is die tussen week 10 (voor de piek) en week 18 (tijdens de piek).
Bepalend voor het aantal karren dat per uur verwerkt kan worden is het aantal beschikbare logistiek medewerkers. Het tekort aan medewerkers is in Naaldwijk en Rijnsburg het grootst, dat zie je terug in de cijfers.”

Landelijk veilen

RFH: “De overstap naar orderpicken is niet omdat het sneller gaat dan verdelen, maar omdat we daarmee de stap kunnen maken naar landelijk veilen en in tijdvakken kunnen gaan leveren, zoals we nu met Select Delivery voor KVV doen in Naaldwijk en Rijnsburg. Daardoor ontstaat er spreiding, en neemt de druk op afleveren in de ochtendperiode af. Dan is orderpicken juist efficiënter, want we kunnen de producten op de door de klant gewenste tijd afleveren.
Het orderpick systeem draait stabiel en de uitkomst van het proces is steeds beter voorspelbaar. Op elke locatie waar we overstappen is sprake van een aanloopperiode. Er zijn echter unieke kenmerken van Rijnsburg die in Naaldwijk niet getest konden worden.”

29 maart 2023: Reactie schrijver ingezonden brief

In de reactie van RFH wordt gesuggereerd dat er appelen met peren worden vergeleken, omdat week 10 van 2023 wordt vergeleken met week 18 van 2022. Daarnaast wordt gezegd dat er dagelijks cijfers worden gepubliceerd. Dat zijn niet de cijfers over de schade waar de lezer van de Bloemenkrant op doelt. Er wordt niet ingegaan op het foutpercentage en de daaraan verbonden kosten. Alleen RFH kan hier helderheid verschaffen, maar doet dat in de reactie niet.
De wanprestatie die zowel in Naaldwijk als in Rijnsburg wordt geleverd t.o.v. het oude systeem zou vooral te wijten zijn aan een personeelstekort. Daarnaast zou het nieuwe systeem niet ontwikkeld zijn om sneller te verdelen maar wel efficiënter. Verder zou de voorspelbaarheid van het systeem steeds beter zijn.
Sinds de invoering van “Orderpicken” is het first in first out principe verlaten waardoor er maar één ding zeker is. Dat is, dat er niets voorspelbaar is. Producten die vroeg zijn ingekocht worden vaak vele uren later afgeleverd of soms helemaal niet. Die informatie krijgen de kopers in tegenstelling tot het oude systeem waar dat veel eerder werd gemeld aan de kopers, pas als alles is verdeeld en het vaak te laat is om zaken nog op tijd te herstellen.
Er wordt niet ingegaan op het foutpercentage en de daaraan verbonden kosten. Alleen RFH kan hier helderheid verschaffen maar doet dat in de reactie niet.
Als laatste is volgens RFH de grotere traagheid in Rijnsburg, sinds het invoeren van orderpicken, te wijten is aan unieke kenmerken. Ook hier blijft het mistig en wordt niet concreet aangegeven wat de problemen zijn. Er wordt beweerd dat het orderpicken stabiel verloopt. Het zou verhelderend werken als dit onderbouwd wordt met cijfers. Het zou ook Interessant zijn om te horen hoeveel karren er per werknemer per uur verdeeld worden in het oude systeem en hoeveel dat er zijn bij orderpicken. Het aantal transacties per kar kan in die berekening meegenomen worden om zodoende een helder beeld te krijgen van de vele voordelen van orderpicken.

Uit de krant