Afbeelding
Foto: BBH

Stemmen over nieuwe inning promotiegelden BBH

Algemeen

Per 1 januari 2024 stopt Royal FloraHolland met de inning van promotiegelden en zal BloemenBureau Holland de inning op andere wijze moeten organiseren. BBH wil dat gaan doen via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV), omdat daarmee een eerlijker speelveld ontstaat, omdat alle kwekers en handelaren dan bijdragen aan een collectieve financiering.

Draagvlaktoets
Voor het zover is, moet de sierteelt zich erover uitspreken. Dat kan tussen 27 maart en 7 april 2023 via een online stemming. Stemmen is voorbehouden aan kwekers en handelaren van snijbloemen en kamerplanten, die hun afzet hebben binnen Europa. Stemgerechtigd zijn eigenaren, directeuren en directeur-grootaandeelhouders.

Een AVV verandert de manier waarop de sierteelt gaat bijdragen aan de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Welke veranderingen dat zijn en wat dat voor kwekers en handelaren betekent, lees je op de site van BBH.

Naast het ontwikkelen van consumentencampagnes bestaat het werk van Bloemenbureau Holland vooral uit verbinden, samenwerken en kennis delen. In deze hand-out lees je meer over Bloemenbureau Holland en over de manier waarop zij waardevol en relevant wil blijven voor de sierteelt.

Uit de krant

Meest gelezen

Uit de krant