Afbeelding
Foto: bk

Nieuwe cao Royal FloraHolland

Algemeen

Op maandag 13 maart hebben de vakbonden FNV en CNV Vakmensen Royal FloraHolland laten weten dat hun leden vóór de verbeterde cao-uitkomst hebben gestemd. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

De belangrijkste elementen van de nieuwe cao zijn:
- de cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024
- een structurele loonsverhoging van € 100,- bruto per maand naar rato van de contracturen én 3% per 1 januari 2023
- een structurele loonsverhoging van 0,5% per 1 mei 2023
- de loonsverhogingen uit de cao worden, met terugwerkende kracht, uitbetaald met de salarisbetaling van maart.

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland: “De wens om samen tot een cao te komen was groot. We willen doen wat we kunnen voor onze eigen medewerkers door hun zekerheid te bieden. Het geluid dat onze medewerkers via de bonden laten klinken, nemen we serieus. Ik ben heel blij dat het is gelukt om tot een cao te komen. Voor de medewerkers met lagere inkomens doen we heel bewust relatief meer. We willen met deze cao waardering voor en erkenning van onze eigen medewerkers uitdrukken. En ook recht doen aan de financiële situatie waar het bedrijf Royal FloraHolland en de sierteeltsector zich in bevinden.”

Reactie FNV
Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen: ‘De meeste stemmen gelden, dus deze cao is een feit. Wij zijn altijd blij als onze leden gebruikmaken van hun democratisch recht om te stemmen voor hun eigen arbeidsvoorwaarden. Zijn we ook blij met de cao? Wat we hebben afgesproken is voor nu het maximaal haalbare. Dankzij onze acties is het wel beter dan wat er eerst lag. Zo komt er bijvoorbeeld wel een minimumloon van €14,28. Aan de andere kant vinden we ook dat er nog salaris bij moet en dat mensen hun koopkracht onvoldoende gecompenseerd krijgen. We zijn dus nog niet klaar bij Royal FloraHolland en zullen de komende tijd ons best doen om aanvullende afspraken te maken over onder andere een toeslag voor werken in de kou.’

Uit de krant

Uit de krant